Zijn de hydraulische eigenschappen van kunststof buizen vergelijkbaar met buizen van ander materiaal?

vrijdag 29 juni 2018

Zijn de hydraulische eigenschappen van kunststof buizen vergelijkbaar met buizen van ander materiaal?

Nee, kunststof buizen hebben betere hydraulische eigenschappen. Hoeveel water een drukloze rioleringsbuis maximaal kan afvoeren, hangt af van de diameter, het verhang (afschot), het aantal richtingsveranderingen (bochten et cetera) en de wandruwheid aan de binnenzijde van de buis. De wandruwheid van kunststof riolen is zeer laag vergeleken met riolen van ander materiaal, bijvoorbeeld beton. Dit komt mede doordat de gesloten gladde wand van de kunststof buizen de aanhechting van vuil tegengaat. Hierdoor is de invloed van een eventueel ontstane slijmlaag in een kunststof riool beduidend lager dan bij andere materialen.


Een onderzoek van een onafhankelijk Brits instituut wees uit dat de wandruwheid ten gevolge van de slijmhuid bij PVC de helft is van die van gres, een derde ten opzichte van asbestcement en een kwart van beton, gemeten onder dezelfde condities. Door deze lage wandruwheid zijn de sleepspanningen van kunststof laag, waardoor bezonken vuil bij een relatief lage stroomsnelheid weer in beweging komt en het riool niet verstopt raakt. Als er zelfs bij kleine hoeveelheden af te voeren water geen bezinking optreedt, dan spreken we van een zelfreinigend riool. Dit betekent dat een kunststof riool minder vaak gereinigd hoeft te worden. Ook kan het riool met minder verhang of in een kleinere diameter worden ontworpen.