Slimme steden, foto door Takashi Watanabe

dinsdag 15 september 2020

Meer sanitaire voorzieningen en een betere hygiëne Het belang van slimme waterinfrastructuur Interview met Ariel Stern, CEO van Ayyeka Technologies

Sanitaire voorzieningen zijn een nijpend probleem, zeker nu de stedelijke gebieden uit hun voegen barsten. Alleen al in de ontwikkelingslanden zullen tegen 2050 ongeveer 2,5 miljard mensen zijn gemigreerd naar de steden, vooral in Afrika en Azië. In 2018 hadden 4,5 miljard mensen of 61% van de wereldbevolking onvoldoende of geen toegang tot sanitair. Terwijl het een voorwaarde is voor zowel de volksgezondheid als de economische ontwikkeling. Daarom zijn sanitaire voorzieningen een prioriteit wereldwijd. En Ariel Stern, CEO van Ayyeka Technologies, is iemand die daarbij kan helpen. Zijn bedrijf biedt internet of things-toepassingen en monitoring via sensoren. Met die technologieën kun je slimme infrastructuur creëren, bijvoorbeeld voor afvalwater – en dat is uiteraard ook ons domein.

Ariel Stern - Door (water)infrastructuur slim en beheerbaar te maken, kunnen beslissingsnemers tijdig ingrijpen.

Ariel Stern, is elektrotechnisch ingenieur, CEO en medeoprichter van Ayyeka Technologies. Het bedrijf biedt IoT-toepassingen om netwerken op een afstand te beheren en uit ervaringen te laten leren. Zo bouwen ze mee aan cyberveilige en slimme infrastructuurnetwerken.

Ayyeka is een voorloper in internet of things. Het bedrijf brengt cloudgebaseerde software, plug-and-play hardware en digitale diensten samen om er infrastructuurnetwerken op afstand mee te bedienen. Op basis van de data van die netwerken is het mogelijk om processen nog efficiënter te maken en cruciale infrastructuur 24/7 te monitoren en te bewaken.

Met slim en realtimebeheer van afvalwater wordt het mogelijk om:
●    waterniveaus te monitoren en tekorten, overstromingen en riooloverstorten te voorkomen;
●    waterkwaliteit te controleren en vervuiling snel te detecteren, enerzijds voor de volksgezondheid, anderzijds voor de eventuele aantasting van de leidingen;
●    defecten zoals pompstoringen, verstoppingen of lekken meteen te lokaliseren.
Ayyeka Technologies

Casestudy: Cincinnati

Om het werk van Ayyeka Technologies beter te begrijpen, gaan we dieper in op hun prominente project in Cincinnati in de Verenigde Staten. Daar hadden ze grote problemen met riooloverstorten bij regenweer. Vervuild water liep daardoor rechtstreeks in de rivier de Ohio. Een mogelijkheid was om grotere leidingen te leggen met meer watercapaciteit, maar die werkzaamheden zouden jaren in beslag nemen, complex zijn en enorm veel kosten. De tweede mogelijkheid was om het bestaande leidingennetwerk beter te monitoren met de hulp van technologie. De stad koos voor de tweede optie, en voor Ayyeka Technologies. Die zorgde ervoor dat de stad het water in de leidingen voortaan kan monitoren. Is er regen op komst? Dan zet de stad kleppen open of dicht naargelang de capaciteit van de leidingen. Zo kunnen ze het teveel aan water omleiden en is er minder kans op riooloverstort en watervervuiling.

Sector verandert in zijn eigen tempo

De wereld digitaliseert steeds meer. Maar de nutsvoorzieningen hebben nog een heel inhaalmanoeuvre te maken. Veel leidingen zijn verouderd en hebben nog geen sensoren om het waterpeil, de waterkwaliteit en eventuele problemen op afstand te monitoren. Tegelijk staan die nutsvoorzieningen enorm onder druk door de klimaatverandering en de stedelijke groei. Voor de sector is het vooral belangrijk dat die blijft meegaan met zijn tijd. Al moeten we ons erbij neerleggen dat het minder snel gaat dan in andere sectoren. Door de afhankelijkheid van de politiek, de financieringscycli van de overheid en de aanbestedingen duurt alles wat langer. Ook bij ons duurt het soms jaren voordat we een nieuw volwaardig product op de markt kunnen brengen, daar gaat een heel proces aan vooraf.

Ariel Stern: “Als jonge, Israëlische man vond ik dat lastig in het begin. Want ik ben opgegroeid in een digitale wereld waar alles snel gaat en er voortdurend innovaties zijn. Nu heb ik een aantal adviseurs die mij wat in toom houden. Om de grote dingen in het leven radicaal te veranderen, kost tijd. Ik heb me neergelegd bij dat tempo. En nu vind ik het geweldig om te werken in het wereldje van de nutsvoorzieningen. Het is een kleine wereld. Ik heb er al heel wat fascinerende mensen ontmoet, zoals de mensen van Wavin. Tenslotte draait het leven om relaties, en dat is in het bedrijfsleven niet anders. Je werkt met mensen, voor mensen. Dat geeft me elke dag de energie om ertegenaan te gaan.”

Voorzichtige sector

Ariel en zijn collega’s in het jonge technologiebedrijf  Ayyeka Technologies merken dat de overheden en bedrijven in de sector van de nutsvoorzieningen eerder conservatief zijn als het om samenwerkingen gaat. In het begin verloopt de samenwerking vlot. Ze zoeken een oplossing voor een probleem en zien kansen in nieuwe technologie. Maar slaagt dat eerste proefproject en is het tijd om die technologie volledig uit te rollen? Dan beginnen de twijfels en hebben overheden en bedrijven de neiging om opnieuw in zee te gaan met bekende klassieke leveranciers, in plaats van met een jong bedrijf zoals Ayyeka Technologies. Ariel maakte het mee in Nederland, waar ze een slim drainagesysteem zouden installeren. De klant koos voor ons, Wavin, omdat we een groot Nederlands bedrijf zijn dat ze al langer kennen. Ariel Stern: “Het betekent dat wij, als jong technologisch bedrijf, ons moeten aanpassen aan de industrie en meer moeten samenwerken met grote bedrijven zoals Wavin. Ik besef dat het een moeilijke sector is die onderhevig is aan heel wat regels en voorschriften.”

Samen met veel anderen doen we er alles aan om je leven comfortabeler te maken. En je vindt dat bijna vanzelfsprekend. Toch is dat niet zo. 24/7 zijn er mensen aan het werk om bijvoorbeeld te zorgen voor een degelijk water- en afvoernetwerk. Als je je toilet doorspoelt, hoef je je geen zorgen te maken over wat er met het afvalwater gebeurt. Stel je eens voor dat je gewoon met dat afvalwater blijft zitten.
Ariel Stern

Hoe zorgen we ervoor dat mensen de nutssector opnieuw leren waarderen?

In Nederland zijn nutsvoorzieningen zoals stromend water, riolering en elektriciteit vanzelfsprekend. Tot het misloopt. Zo zijn in de Verenigde Staten en Australië sommige bosbranden het gevolg van een slecht onderhouden elektriciteitsnet. En nu de klimaatverandering zowel grote droogtes als hevige regens veroorzaakt, worden mensen steeds vaker met de neus op de feiten gedrukt. Daardoor is er nu meer aandacht voor het belang van investeringen. Degelijke nutsvoorzieningen – water, riolering, gas en elektriciteit – komen er niet vanzelf. Pas als er een storing of ander probleem is, komt dat besef. De mensen in de sector die het allemaal draaiende houden, zijn de onzichtbare helden van onze steden.

 

Slimme steden zijn de toekomst

Op het internet gaat het vaak over smart cities, maar wat betekent het precies? Is een slimme stad een stad vol met bewakingscamera's of een stad die durft te innoveren? Denk aan Cincinnati, dat met de hulp van technologie de problemen met het rioleringsstelsel kon verhelpen en intussen het geavanceerdste rioleringssysteem van de Verenigde Staten heeft. Daar ging het niet over hippe dingen, maar over actie ondernemen. Het gaat niet alleen om digitale technologie. Een voorbeeld van een slimme toepassing is bijvoorbeeld de nieuwe kolk van Wavin, gemaakt van 100% gerecyclede kunststof met een zelfreinigende filter en grote zandvang. Er zit geen elektronica in en het is niet gemaakt van beton. En toch is het een slimme kolk. Slim zijn is bereid zijn om je aan te passen.

Zet Ayyeka Technologies naast Wavin en je ziet een jonge, snelle, technologische start-up naast een nutsleverancier met traditionele buizen en kolken. Maar samen kunnen ze bergen verzetten. Ayyeka Technologies zag dat grote bedrijven in de traditionele nutsvoorzieningen behoefte hebben aan samengevoegde toepassingen. Niet alleen Wavin, maar alle bedrijven en partners in de watertoevoer en -afvoer (leidingen, pompen, automatisering, operatoren, ...). Ayyeka Technologies heeft de nutsvoorzieningen voorgoed veranderd. Met leefbare plaatsen en gezonde, gelukkige mensen tot gevolg.

Volgens Ariel zitten Wavin en het moederbedrijf Orbia op het goede spoor. “Want wat ze doen, zouden ze op een hele saaie, technische manier kunnen uitleggen, met informatie over leidingen en irrigatie. Toch maken ze heel goed de connectie met de samenleving. Het is zoals bij ons bedrijf. We zouden kunnen spreken over IoT en heel technische dingen. Toch vertellen we liever hoe steden zoals Cincinnati de leefbaarheid enorm hebben verbeterd voor hun inwoners. We zijn op de goede weg.”