Een duurzame oplossing op maat voor alle soorten waterbeheer

Het ontwerpen van een optimaal regenwatermanagementsysteem is vaak een hele puzzel. Met een beknopt, maar uiterst efficiënte portfolio en met een zee aan ervaring inzake waterbeheer biedt Wavin dit complexe vraagstuk het hoofd. Met AquaCell, gemaakt van 100% gerecycleerd en 100% recyclebare
kunststof, voegt de producent van kunststof leidingsystemen in 2020 een uniek product toe aan zijn gamma.

Eu­ropees bedrijf met een brede passie voor de watersector, van drinkwater tot regenwater en afvalwater. "Dus alles wat met toevoer, af­voer, behandeling en ook bescherming van wa­ter te maken heeft", vertelt Eric Detry, Pro­ductmanager Civils & Infrastructure. "Water is een schaarse grondstof en wij proberen dat te beschermen door een beter waterbeheer, een veilige en meer efficiënte watertoevoer en betere sanitaire voorzieningen en hygiëne. Met als hoger doel betere bouwprestaties en het creëren van klimaatbestendige steden."

In 1999 nam Wavin een grote stap met de productie van een van de allereerste infil­tratie-units. "We zijn één van de pioniers op het gebied van de ondergrondse infiltratie­systemen", aldus Eric Detry. "De Europese Gemeenschap heeft daar een grote rol in gespeeld door in 1991 bepaalde maatregelen te nemen om de algemene waterzuivering te verbeteren. Het gescheiden stelsel is wat dat betreft een grote vooruitgang. Want hoe vui­ler het water, hoe beter het zuiveringsproces. Het vuile water gaat naar een zuiveringssta­tion en het gezuiverde water stort vervolgens over naar de rivier. Het regenwater dient op zijn beurt voor hergebruik, infiltratie of lozing in rivieren, eventueel na filtratie via KWS-af­scheiders of RW-filters. De eerste unit die we in 1999 op de markt brachten werd plastisch omschreven als een kunststoffen bierkrat. Sindsdien zijn de units uiteraard veel innova­tiever geworden."

Units AquaCell AquaCell Lite QBic Plus 2x96dpi3307x2362pxXNR52027 1

Q-BIC (PLUS)

De Azura unit - 40 cm hoog, 50 cm breed en 120 cm lang — kende veel succes, maar na enkele jaren drong een innovatie zich op. Eric Detry: "In 2006 brachten we de Q-Bic op de markt, een grotere unit (60 cm hoog, 60 cm breed en 100 cm lang) met twee inspectiekanalen. Op die manier kon het bekken ook onderhouden en gereinigd worden. De regel­geving bleef immers evolueren en het volume van de bekkens werd steeds groter, maar grotere bekkens betekenen automatisch meer kosten en werk voor de aannemer. Omdat snelheid in de bouwsector cruciaal is, ontwikkelde Wavin daarom in 2015 de Q-Bic Plus. Deze geoptimaliseerde versie heeft een maximale inspecteerbaarheid (77 % van

de vloeroppervlakte ), is modulair, eenvoudig en snel te plaatsen en ergonomisch verant­woord. Het is tevens de eerste unit met ge­integreerde verbindingen, zonder extra clips en stapelpennen."

AQUACELL (LITE)

De weg die Wavin op het vlak van infiltra­tie-units heeft afgelegd, benadrukt het in­novatieve DNA van het bedrijf. Het meest recente bewijs is de recente lancering van AquaCell, kratten gemaakt van 100 % gere­cycleerd en 100 % recyclebaar kunststof. Eric Detry: "AquaCell is volledig circulair. En door het ingenieuze stapelbare ontwerp van deze nieuwe generatie infiltratiekratten kan er tot vier keer meer volume in een vrachtwagen worden vervoerd. Dit leidt tot minder trans­portbewegingen en een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot, minder ingenomen ruimte op de bouwplaats en minder leveringen. De push-fit installatie met geïntegreerde verbin­dingen maken bovendien een snelle en veilige installatie mogelijk. Tegelijkertijd bracht Wa­vin ook het lichtere broertje AquaCell Lite (50 cm hoog, 39 cm breed en 100 cm lang) op de markt. Dit zijn regenwaterunits voor plaatsen waar geen zwaar verkeer komt, zoals parken, tuinen en parkeerstroken."

STORMHARVESTER EN TREETANK®

Met Q-Bic Plus, AquaCell en AquaCell Litebiedt Wavin een duidelijk antwoord op de huidige regelgeving en waterproblematiek. Eric Detry: "We zijn nu eenmaal verplicht om water te hergebruiken, te laten infiltreren of te bufferen en gecontroleerd te laten afvoe­ren. Met dit portfolio presenteren wij een ef­ficiënt en overzichtelijk aanbod, dat voldoet aan alle eisen. Bovendien kunnen onze Q-Bic Plus units ook de groenvoorziening in de ste­den bevorderen. Zo plaatsten we onlangs in Hasselt TreeTanks waarbij de units met een substraat voor bomen in plaats van water worden gevuld. Boven het substraat houden we voldoende lucht zodat de wortels zijde­lings in het bekken groeien en zo de fundering van de weg niet kunnen aantasten."

"Wavin verkoopt geen producten of sys­temen, maar wel oplossingen. Dat is een belangrijke mindset. Een ander mooi voor­beeld hiervan is onze intelligente Storm­Harvester-sensortechnologie waardoor het mogelijk is om — op basis van weersvoor­spellingen - in één oplossing het regenwater zowel optimaal te bufferen, te infiltreren als te hergebruiken. Wij denken steeds oplos­singsgericht. Onze adviseurs zijn commer­cieel neutraal en denken steeds mee met voorschrijvers, studiebureau's en architec­ten. Samen gaan we de uitdaging aan", be­sluit Eric Detry.

Bekijk het vakblad.