Bufferbekken van 182 m³ op 1,5 dag geplaatst

Voedingsbedrijven krijgen duurzaam en energiezuinig kmo-park

Negen bedrijven uit de voedingsindustrie krijgen op de site Tweebeek in Neder-Over-Heembeek een nieuwe thuisbasis in 2 modulaire gebouwen. Citydev.brussels – de oude Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – koos voor duurzame materialen en ging onder meer via hernieuwbare energie, luchtdichtheid, doorgedreven isolatie en een uitgekiend verwarmings- en koelingssysteem voluit voor energie-efficiëntie. De architecten adviseerden Citydev.Brussels om voor het geplande bufferbekken van het kmo-park de Q-Bic-units van Wavin te gebruiken.

Opvangbuffer

Saskia Claes van aannemer Jacques Delens: “De ondergrond in Tweebeek bestaat uit leem en klei. Grondsoorten die regenwater gemakkelijk vasthouden, maar niet vlot in de diepere grondlagen laten insijpelen. Bij zware regenval is het overstromingsgevaar dus groot. Daarom werd een bufferbekken voorzien dat het regenwater volledig bijhoudt. Het ingenieursbureau dat het kmo-park ontwierp, stelde Q-Bic van Wavin voor.”

Ultrasnelle plaatsing

“De stad Brussel legde een bijkomende voorwaarde op: er mag maximaal 30 liter regenwater per seconde in het rioleringsstelsel stromen. Om dat te realiseren, voorzag Wavin aan de uitgang van het bekken een zuigpomp om het water te bufferen. Omdat het park een halve hectare groot is, kreeg het stormbekken een inhoud van 182 m³. De hele plaatsing duurde alle grondwerkzaamheden incluis 1,5 dag. Dat is enorm kort.”

Goede reputatie Wavin

Wavin accountmanager Julien Wallerand: “Het ingenieursbureau heeft goede ervaringen met Wavin. Ze kennen onze studiedienst, net als de voordelen en de kwaliteit van onze producten. Op basis van de aangeleverde gegevens berekende onze studiedienst de grootte van het bufferbekken. En op vraag van Jacques Delens lieten we het door een van onze onderaannemers plaatsen en afdichten met een pvc-membraan."

We installeerden Q-Bic op aanraden van het ingenieursbureau. Het was de eerste keer dat we met Wavin werkten. Maar de kwaliteit en de snelle plaatsing overtuigden ons.
Saskia Claes , Entreprises Jacques Delens

Kwaliteit en efficiëntie

Voor de grondwerkzaamheden en de plaatsing van de aan te koppelen afvoerleidingen voor het regenwater schakelde Jacques Delens MG Terrassement in. Zaakvoerder Xavier Grégoire: “Wij werken graag met Wavin. De kwaliteit van hun producten voor de aan- en afvoer van water staat buiten kijf. En in dit project had Q-Bic omwille van zijn grote modulariteit een streepje voor op andere systemen. Daardoor konden ook wij heel snel werken. Het liet Jacques Delens toe om het bufferbekken op 1,5 dag tijd volledig op te leveren. Dat doe je met geen enkele andere leverancier.”