Nieuwe thuis voor 5 scholen en 2.000 leerlingen

Scholen van Morgen Beringen – Volledig regen- en afvalwaterbeheer

Samen met AG Real Estate en BNP Paribas Fortis bouwt de Vlaamse overheid 200 nieuwe schoolgebouwen: de Scholen van Morgen. De publiek-private samenwerking ontwerpt, bouwt, financiert de scholen, en onderhoudt ze 30 jaar lang. In Beringen brengt Scholen van Morgen 5 scholen onder in 1 campus van 6,5 hectare groot. Wavin ontwierp en leverde het volledige rioleringssysteem voor afvoer van regen- en afvalwater, inclusief de BENOR-gekeurde Q-Bic infiltratie- en bufferbekkens. 

Groene campus

De nieuwe campus telt 11 schoolgebouwen, waaronder een competitiesporthal en een werkhal. Samen zijn ze goed voor 27.000 m². Ook het Beringse volwassenenonderwijs en verschillende sportclubs hebben de groene campus als hun thuis. Het prachtige park is toegankelijk voor alle Beringenaars. Net als de fiets- en wandelpaden waarlangs fietsers en wandelaars rechtstreeks naar het centrum kunnen. Ook met het waterbeheer scoort het project hoog: infiltratie- en bufferbekkens, en recuperatie van regenwater voor sanitair gebruik.

Volledig herontwerp rioleringssysteem

Wavin Accountmanager Willem Schrooyen: “Aannemer BAM Contractors betrok ons bij het project. Ze zagen dat het bovengrondse en het ondergrondse waterbeheersysteem niet op elkaar afgestemd waren. Onze studiedienst combineerde de ontwerpen van de architect en het studiebureau. Op basis van hun berekeningen ontwierpen we kunststof systemen voor transport van regen- en afvalwater van dak tot lozing in de aangrenzende beek en de straatriolering.”

Provincie Limburg overtuigd

Wavin Projects & Engineering Manager Wim Vandecauter: “Omdat het volledige rioleringssysteem wijzigde, moest de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg haar goedkeuring geven. Die volgde toen ze zagen dat we een volledig systeem ontworpen hadden met onder meer 2 infiltratiebekkens, een bufferbekken en debietregeling. Met onze systemen perfect kunnen we ook perfect tonen hoe de riolering zich in alle mogelijke omstandigheden gedraagt."

We zagen dat de oorspronkelijk ontworpen systemen voor waterafvoer en –infiltratie niet toereikend gingen zijn. Daarom vroegen we Wavin om een alternatief stelsel uit te tekenen. Hun onderhoudsarme systemen hebben hun kwaliteit in onze projecten al bewezen.
Dennis Franco , BAM Contractors 

Voordelen van kunststof

Dennis Franco van BAM Contractors: “We gingen als aannemer niet akkoord met het voorgestelde systeem. We moesten bijvoorbeeld in de voorziene ruimte te veel en te grote buizen in de grond steken. Ook voor het voorziene infiltratiesysteem waren we niet te vinden. Met Wavin hebben we niets dan goede ervaringen. Ze hebben een duidelijke visie op waterbeheer en bezorgden ons snel een alternatief systeem.”

Efficiënt waterbeheer

Projectmanager Roel Knapen van BAM Contractors: “De bouwvergunning legde buizen op met een diameter van 1,13 meter. Die konden we niet diep genoeg steken. Er was ook niet genoeg ruimte voor de leidingen van de nutsvoorzieningen. Met het kunststof systeem van Wavin heb je die problemen niet.”

“Het neemt veel minder plaats in, is flexibeler en kan veel meer druk aan. De plaatsing en montage verlopen vlotter, en je wint tijd. Ook met de 2 infiltratiebekkens van in totaal 510 m³ en het bufferbekken van 290 m³ kunnen we het regenwater beter beheren dan het oorspronkelijke systeem.”