FAQ - Het Wavin infiltratiepakket voor hemelwater

Met klimaatveranderingen als hevige regenval, kan het regenwater niet altijd eenvoudig weg. Met name in de meer bebouwde gebieden met veel verharde oppervlakten. Hevige regenval biedt echter ook kansen. Kansen tot hergebruik. De Vlaamse verordening pakt deze problemen aan. Wavin biedt hier een complete oplossing voor.

#1. Hoe groot is het risico dat ik toch niet voldoe aan de verordening?

Wavin heeft een pakket samengesteld waarmee u 100% voldoet aan de regelgeving. Het risico is zeker aanwezig dat aangeboden oplossingen in de markt in uw situtie niet werken of niet voldoend aan de verordening. Er wordt gecontroleerd op de correcte toepassing van de Vlaamse verordening. Voldoet de voorziene oplossing niet aan de verordening, dan dreigt een afkeuring, met flink wat extra kosten als gevolg. Veel geperforeerde putten voldoen hieraan niet en riskeren dus bij controle afgekeurd te worden. Verder verplicht de verordening om het regenwater te hergebruiken. Niet alle (combinatie)putten kunnen schoon regenwater garanderen dat geschikt is voor hergebruik. Neem daarom geen risico en kies voor een infiltratieoplossing die voor 100 % aan de verordening voldoet: het Wavin Infiltratiepakket. De verordening voor de afvoer van regenwater is geldig in het hele Vlaamse gewest. Provincies en gemeenten kunnen strengere regels afvaardigen voor hun grondgebied. Contacteer dus uw gemeente en provincie. Lees ook het antwoord op vraag of u het pakket helemaal zelf kunt installeren. Hierin wordt ook het belang van een aannemer en de aanstiplijst die uw architect hanteert verduidelijkt.

#2. Werkt het Wavin infiltratiepakket ook met hoog grondwater?

Het grondwaterniveau bepaalt in hoge mate of de voorziene infiltratieoplossing al dan niet werkt. Veel regenwatertanks zijn niet standaard bestand tegen een hoog grondwaterniveau en zullen gaan drijven. Nogal wat tanks dienen diep geplaatst te worden met een verhoogd risico op insijpeling, op vervuild water en daarmee ook op een slecht werkende infiltratievoorziening. Het is daarom wel belangrijk een juiste regenwatertank te selecteren.

Bekijk hier de regenwatertanks van Wavin, die speciaal ontworpen zijn voor situaties met hoog grondwater. 


Door de lage inbouwhoogte, komt in de meeste situaties hoog grondwater niet meer tot het niveau van de regenwatertank.
Het Wavin infiltratiepakket is zo ontworpen dat minimale graafwerken nodig zijn. 
En zelfs bij een hoge grondwaterstand verloopt de infiltratie bij de oplossing van Wavin dus perfect.

Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put toch te veel grondwater bevindt, dan wordt aangeraden de tank te plaatsen met een betonplaat van ongeveer 15 cm dik.

 

#3. Hoe groot dient de infiltratieoplossing te zijn?

Hoe groot de capaciteit van het infiltratiebekken moet zijn, is afhankelijk van het aantal vierkante meters verharde oppervlakte (dak, oprit, terras,…) dat dient afgewaterd te worden. Wordt het terras of de oprit afgewaterd naar een groenzone, dan dienen deze niet in rekening worden genomen.

WBE - Infiltratie berekenen - VVH - 750x400


#4. Hoe hygiënisch is het water voor hergebruik?

Het hergebruik van regenwater is verplicht. Niet alle (combinatie)putten kunnen echter schoon regenwater garanderen en met nogal wat oplossingen loopt u het risico op groen water met een geurtje. Niet echt ideaal voor de wasmachine of het toilet. Wavin heeft alle producten in huis om u schoon, kleur- en geurloos regenwater voor hergebruik te verzekeren, waaronder de Deva Regenwaterfilters.

#5. Kan ik het infiltratiepakket zelf installeren?

Het infiltratiepakket is op zich eenvoudig te plaatsen, maar dat wil niet zeggen dat het niet verstandiger is om professionals in te huren. Zij zorgen er voor dat uw installatie volledig correct en foutloos verloopt. Denk hierbij ook aan risico's omtrent kabel- en leidingbreuken die uw aannemer kan voorkomen. Uw architect kan zorgen voor een correcte berekening en ontwerp. Daarbij zal de architect ook verplicht werk uit handen nemen, zoals het invullen van de verplichte aanstiplijst. 

#6. Wat betekent eenvoudig zelf onderhouden?

U hoeft nauwelijks naar het systeem om te kijken. Zandvangers zorgen voor de juiste vertraging van het water dat door uw regenwaterafvoer stroomt. Neemt de stroomsnelheid af, dan bezinkt het zand in een speciale zandvangput. U kunt het zelf makkelijk zo nu en dan verwijderen, zodat uw afvoer perfect schoon blijft. De unieke zeef en zandvangput van Wavin garandeert een vlekkeloze werking voor jaren, met dus een minimum aan onderhoud. Voor de opvang van regenwater heeft Wavin naast de tanks ook de Deva Regenwaterfilters in het assortiment. Deze hoeven voor de reiniging niet gedemonteerd te worden zodat ze eenvoudig en snel te onderhouden zijn. Het volstaat om het handvat 180° naar beneden te draaien en de filter met de tuinslang schoon te spuiten. Nog een slim Wavin product! Bij vele andere oplossingen slibt de infiltratievoorziening snel dicht en dient men voor de reiniging beroep te doen op dure reinigingsbedrijven. Laat goedkoop geen duurkoop worden en neem het onderhoud periodiek mee, wanneer u bijvoorbeeld uw dakgoot reinigt.

#7. Zijn alle producten en documenten compleet om direct aan de slag te gaan?

Ja. Alle producten en documenten zijn compleet om direct aan de slag te gaan. Het Wavin infiltratiepakket bestaat uit een infiltratiebekken, zeef en zandvanger, ophoogring en gietijzeren scharnierdeksel. Let wel dat het pakket een infiltratieoplossing betreft, die verplicht is voor een verhard oppervlak groter dan 60m2. Om ook te voldoen aan de regelgeving omtrent regenwateropslag, die geldt vanaf 40m2 verhard oppervlak, is het ook noodzakelijk om regenwatertanks en -filters te installeren. Ook deze vindt u terug in het assortiment van Wavin. Voor de benodigde berekeningen en documentatie kunnen wij u naar de brochure verwijzen. In de downloadsectie zijn ook de technische tekeningen en principeschema's te downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het hemelwater infiltratiepakket, bekijk onze speciale pagina over het hemelwater infiltratie pakket, inclusief video's, brochures en meer!

Lees verder

Vragen & Contact

Voor vragen of advies kan u contact opnemen met Wavin via 03 760 36 10 of receptie.BSN@wavin.be. U kan ook uw vragen stellen ter attentie van Luc Cormenier.

Contact