De rioolbuis van de toekomst

Acaro PP rioolbuis

Wavin bereidt zich voor op de toekomst. De verre toekomst zelfs! Een rioolbuis die binnen 100 jaar nog steeds aan de hoogste eisen voldoet. Dat is Acaro PP SN12, een innovatieve supersterke rioolbuis

De nieuwe PP-generatie Wavin Acaro PP

Met Acaro PP heeft Wavin een nieuwe rioolbuis voor gemengde en gescheiden systemen ontwikkeld. Doorontwikkeld materiaal, genormeerde kwaliteit en een robuust ontwerp met een hoge ringstijfheid van SN 12  zijn het resultaat. Bovendien is het afdichtingssysteem zo ontwikkeld dat het de voordelen van een tegen verschuiven gezekerde afdichting biedt, die toch indien nodig voor reiniging en vervanging gemakkelijk kan worden uitgenomen en teruggeplaatst. Dit afdichtingssysteem is zowel bij 5 bar voor drinkwaterbeschermingszones 
als bij extreme belastingen getest en biedt maximale betrouwbaarheid. Het volledige buissysteem wordt conform NBN EN 1852 vervaardigd. Het vormt samen met X-Stream buizen, infilitratie kratten en Tegra toezichtputten een volledig op elkaar afgestemd PP-systeem voor de afwatering.

Door een bijkomende toepassingsspecifieke markering aan de binnenkant van de buizen is een eenvoudige identificatie mogelijk na installatie. Met Acaro PP SN 12 kunt u duurzame en voordelige riolen aanleggen die ook over 100 jaar nog aan de hoge eisen voldoen.

Een uniek afdichtingssysteem 

  • Door de speciale constructie wordt de afdichtingsring stevig in de groef gedrukt. Hierbij functioneert de eerste lip als steunlip. (zie video hieronder)
  • Door de opbouw in vier stappen worden de insteekkrachten duidelijk geminimaliseerd en wordt het aanleggen van de verbinding vereenvoudigd. (zie video hieronder)
  • De steunlip komt bij volledig ingeschoven buis bovendien tegen de buiswand te liggen. Daarmee wordt de buis met vier afdichtingslippen afgedicht, om zowel bij druk van binnen als van buiten een hoge afdichtingsbetrouwbaarheid te bereiken. (zie video hieronder)

Downloads