REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren. Tegelijkertijd wil de REACH verordening het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren. En als laatste wil deze verordening alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen bevorderen. Dit laatste om het aantal dierproeven te verminderen.  Meer info omtrent de verordening zelf, vind je via deze link: https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/understanding-reach

Wavin & REACH
Op deze en volgende pagina‚Äôs vind je info betreffende het standpunt van Wavin omtrent REACH gerelateerde topics.  Als het om producten gaat die in contact met drinkwater komen, dan steekt Wavin nog een extra tandje bij zodat de klanten en eindgebruikers op beide oren kunnen slapen. Deze producten zijn 100 % veilig voor drinkwatertoepassingen en dragen dan ook het ATG keurmerk.


Specifieke informatie & downloads

  • Informatie betreffende messing drinkwaterfittingen

  • Contact
    Wens je verdere info te ontvangen van Wavin? Neem dan hier contact op met Wavin.