Bron: Centro Argentino de Ingenieros.

dinsdag 15 september 2020

Zorgen voor een veilige en efficiënte watervoorziening Interview met Pablo Bereciartua, voormalig Argentijnse minister voor Infrastructuur en Waterbeleid

Water is essentieel om te overleven. Volgens de Verenigde Naties heeft iedereen recht op schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Wavin wil zich daarvoor inzetten. Daarom zoeken we naar manieren om de vervuiling en het verlies van water in verouderde leidingen tegen te gaan en om de kwaliteit van waterdistributienetwerken te verbeteren. Onze missie is om een veilige en efficiënte watervoorziening te garanderen. Dat doen we samen met partners die er net zo over denken als wij. Een van die partners is Pablo Bereciartua, voormalig Argentijnse minister voor Infrastructuur en Waterbeleid. Hij stelde in Argentinië een Nationaal Waterplan op en zorgde daarmee voor een beleidsafstemming rond waterbeheer, de uitdagingen van de klimaatverandering, landbouw en de cruciale waterinfrastructuur. Bij alle 4 staat water centraal voor een verdere economische ontwikkeling.

Pablo Bereciartua – Water is de sleutel voor een duurzame economie

Ex-minister Pablo Bereciartua was 10 jaar lang de aanjager van honderden water- en infrastructuurprojecten in Argentinië. Als minister van Infrastructuur en Waterbeleid, van december 2015 tot december 2019, en als directeur Infrastructuur in Buenos Aires. Hij zag er enorme uitdagingen en tegelijk grote kansen om nieuwe technologieën toe te passen. Daarnaast is Pablo de oprichter en CEO van BerecoLabs, een start-up die werkt rond nieuwe technologieën zoals big data, internet of things en artificiële intelligentie voor mobiliteit, aanpassing aan klimaatveranderingen, stadsontwikkeling en energie.

Duurzaam waterbeheer: Argentinië roept op tot actie

Er wonen 44 miljoen mensen in Argentinië. 8,2 miljoen van hen hebben geen toegang tot schoon drinkwater en 20 miljoen mensen hebben geen degelijk sanitair. Om iedereen toegang tot water te geven is er 17,2 miljard euro aan investeringen nodig. En geld is niet het enige probleem. De extreme weersomstandigheden veroorzaakten nog meer waterproblemen. En sommige waterbedrijven zitten in financiële moeilijkheden waardoor ze hun diensten niet meer naar behoren kunnen leveren.

Daarom hebben Pablo Bereciartua en de Argentijnse regering voor het eerst een nationaal waterplan opgesteld met 4 beleidsthema's:
1. toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen;
2. aanpassing aan de klimaatverandering;
3. landbouw – focus op gebieden die kampen met droogte ;
4. waterinfrastructuur zoals dammen en aquaducten.
In het waterplan zit ook nieuwe wetgeving om waterbedrijven uit de financiële crisis te halen en om innovatie en betrokkenheid van de private sector te stimuleren. Daarnaast is er aandacht voor een zuiniger en efficiënter waterverbruik naar de geest van de circulaire economie.

Er zijn al grote stappen gezet, maar nog altijd hebben miljarden mensen in de wereld geen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Een beter waterbeheer en efficiënter watergebruik dringen zich op. Maar de vraag naar water neemt steeds toe. Tegelijk veroorzaakt de klimaatopwarming extremere weersomstandigheden, met enerzijds grote droogtes, anderzijds overstromingen. Het is onwaarschijnlijk dat tegen 2030 de meeste landen een geïntegreerd waterbeheer zullen hebben 
Verenigde Naties , publicatie: 'Progress towards the Sustainable Development Goals'.

Toegang tot water voor 4 miljoen mensen - Buenos Aires

Buenos Aires is de hoofdstad en grootste stad van Argentinië. In het grootstedelijke gebied wonen ongeveer 14 miljoen mensen op een oppervlakte van 5000 km2. De woningen van 4 miljoen mensen zijn niet aangesloten op het waternet en 6,5 miljoen mensen hebben geen aansluiting op de riolering. De laatste 50 jaar is de bevolking vertienvoudigd. In het verleden werd er nooit degelijk geïnvesteerd in een riolering. Het afvalwater van de mensen komt rechtstreeks terecht in de bodem en veroorzaakt grondvervuiling. De huidige waterinfrastructuur is aan een volledige vernieuwing toe. En tot voor kort lagen er in de sloppenwijken van de stad zelfs geen rioolleidingen.

Het Nationale waterbedrijf Agua y Saneamientos Argentinos (AySa) is de grootste energieverbruiker in Buenos Aires. Het beheert 25 km aan leidingen, waarvan de helft ernstige lekken vertoont. Pablo Bereciartua wilde met sensoren en digitale technologie het staatsbedrijf ondersteunen en zo 2 problemen in 1 klap aanpakken:
●    toegang tot (drink)water en
●    groot energieverbruik.

Pablo Bereciartua lanceerde het ambitieuze plan om een nieuw netwerk aan waterleidingen aan te leggen – goed voor 1,5 miljoen nieuwe aansluitingen. Daarmee kregen 4 miljoen mensen toegang tot water. Er werd 12,5 km aan tunnels gegraven op 60 meter diepte met een doorsnede van 5 meter. En dat in een heel korte tijd – 45 dagen per wijk.
Waar haalden ze het geld voor de investeringen vandaan? Er waren verschillende inkomsten. De nieuwe aansluitingen zorgen voor extra inkomsten, de tarieven gingen ook omhoog, AySa werd uit de boekhouding van de overheid gehaald en Argentinië gaf een staatsobligatie uit op de Londense beurs (ze vroegen 500 miljoen euro/dollar, maar haalden uiteindelijk 2,1 miljard op!).

“Tenslotte ligt de prioriteit van een land bij zijn burgers”, vindt Pablo Bereciartua. “Voor Argentinië is het belangrijk dat we over het muurtje kijken naar de wereld, om ideeën uit te wisselen en nieuwe technologieën op te pikken.” Zo ziet hij onder andere de Amsterdam International Water Week (AIWW) als een belangrijke kans voor Argentinië om bij te leren. “Nederland en Amsterdam zijn voor ons pioniers op het vlak van infrastructuur, duurzaamheid, de strijd tegen klimaatverandering en water”, zo merkt hij op. “We zijn blij dat we de kans krijgen deel te nemen, zodat we onze ideeën kunnen delen, kunnen leren van anderen en samenwerkingen kunnen starten.”
We leven in een fascinerende tijd, waarin we de tools in handen hebben om grote uitdagingen aan te pakken. Het biedt mogelijkheden aan mensen die willen innoveren. Er staat tenslotte veel op het spel. Daarom waardeer ik enorm het werk van Wavin en moederbedrijf Orbia. Ik heb contact met Wavin en Orbia in Mexico en Colombia om ideeën uit te wisselen rond waterinfrastructuur. Omdat de bedrijven uniek zijn in hun wereldwijde bereik, hun sterke betrokkenheid in Latijns-Amerika en hun gedurfde, vernieuwende ideeën.
Pablo Bereciartua

Nationaal Waterplan – ambities voor de toekomst

Voor Pablo is het duidelijk: “Dé prioriteit van het nationale waterplan is het inhaalmanoeuvre van de waterinfrastructuur, dus de aanwezigheid van water- en afvoerleidingen. Het grootste probleem zit bij de lagere inkomensgroepen, in de sloppenwijken, waar het bevolkingsaantal gestaag groeit. Er moet dus zo snel mogelijk actie worden ondernomen. De steden vormen een belangrijke spil voor verbetering. Daar vindt de grote innovatie plaats. We moeten de problemen bij de waterleidingen en rioleringen aangrijpen om andere vernieuwingen te stimuleren, zoals algoritmegestuurde big data en glasvezel. Sanitaire voorzieningen moeten integraal deel uitmaken van het gezondheidsbeleid en we kunnen internet of things inzetten om de volksgezondheid te monitoren.”

Water betekent leven, veilig en schoon drinkwater is een indicator voor beschaving.
Verenigde Naties , werelddoel 6 voor duurzame ontwikkeling

Wat echt belangrijk is

Voor het eerst in 75 jaar, onder impuls van Pablo Bereciartua, nam de Argentijnse regering het initiatief om meer mensen toegang te geven tot schoon water en sanitair. Een gigantisch project dat 4 miljoen mensen een beter leven heeft gegeven. Het project is gestart in juni 2016 en in december 2019 hadden ze al 70% van het doel bereikt. Het leven van 4 miljoen mensen is voorgoed veranderd, dankzij de toegang tot water.