Toekomstbestendige regenwater oplossingen met Viabuild

Toenemende, hevige regenval als gevolg van klimaatverandering zorgt voor een groter risico op wateroverlast. Aangezien er in Vlaanderen grote hoeveelheden verharde oppervlakten zijn, worden rioolstelsels zwaar belast en daarom is het belangrijk dat regenwater op zoveel mogelijk plaatsen direct geinfiltreerd kan worden of opgevangen kan worden voor hergebruik. In de bouwsector houden steeds meer overheden en private bouwbedrijven hier rekening mee om het regenwater op te vangen en beter te beheersen.

Voor de bouw van de nieuwe vestiging van Viabuild in Puurs is er al vroegtijdig rekening gehouden met toekomst bestendige waterbeheersing.  In onderstaande aflevering van de videoreeks Z-Water door kenniscentrum Vlarioleggen Marc Lauwers van Viabuild en Wim Vandecauter van Wavin in deze video (vanaf 1 minuut 16) uit hoe Viabuild in samenwerking met Wavin, haar locatie toekomst bestendig maakt. 

Wim Vandecauter

Wim Vandecauter legt uit dat vroeger het regenwater rechtstreeks naar het riool werd getransporteerd, via  een enkele buis. Tegenwoordig is er een gescheiden riool met vuil water en regenwater en wordt water eerst opgevangen voor hergebruik. Dit begint al op de daken en wordt opgevangen en begeleid wordt naar de regenwater tank. De overstort van het water is gekoppeld aan een ondergrondse infiltratievoorziening, die al dan niet gekoppeld is aan een bovengronds systeem. Pas dan wordt het regenwater aangesloten op de riolering.


Marc Lauwers - Viabuild

 

Samen met Wavin is er voor Viabuild in Puurs gekozen voor een oplossing om mogelijke waterlast aan te pakken en het de riolering toekomst bestendig te ontwerpen. Er is enerzijds gekozen voor infiltratiebekkens en anderzijds voor drainage onder de parkeer gebieden om zo het water rechtstreeks af te voeren naar de ondergrond. 

BIM - Digitaal ontwerpen


Met behulp van digitale 3D ontwerpen (BIM of Building Information Modeling), worden de oplossingen en onderhoudsplannen digitaal ontworpen, om zo het proces van plannen, uitvoeren en beheren zo efficient mogelijk te laten plaatsvinden. Aangezien in dit proces veel partijen samenwerken, voorkomt het digitaal ontwerpen to mogelijke fouten en leidt dit tot een tijdsbesparing, dus een kostenbesparing voor de opdrachtgevers. 

Wavin Spotlight 

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en cases rondom het toekomst bestendig maken van steden en gebouwen? Bekijk Wavin Spotlight en meld u aan voor onze Wavin Spotlight nieuwsbrief!