Regenwater

Toenemende, hevige regenval als gevolg van klimaatverandering verhoogt het risico van wateroverlast in stedelijke gebieden. Met Wavins geavanceerde regenwateropvang en -afvoersystemen draagt u bij aan een duurzame leefomgeving en duurzaam waterbeheer.

Straatafvoer

Door regenwater zorgvuldig af te voeren, beperkt u de risico’s van waterschade en -overlast. Wavin biedt verschillende effectieve oplossingen voor regenwaterafvoer.

Lees meer

Hemelwaterafvoer

Door regenwater van daken en straten zorgvuldig af te voeren, beperkt u de risico’s van waterschade en -overlast. Wavin biedt voor gebouwen, parkeerplaatsen en wegen verschillende effectieve oplossingen voor regenwaterafvoer.

Lees meer

Debietregeling

Omdat duurzaam regenwaterbeheer geen passieve aangelegenheid is, biedt Wavin kwalitatief sterke debietbegrenzers en maatwerk via ons projectenbureau. Met onze oplossingen reguleert u de regenwaterstromen in uw afvoersysteem actief en optimaal.

Lees meer

Transport en drainage

Uw regenwaterbeheersysteem moet garant staan voor effectief transport en drainage, ongeacht het watervolume. Na optimalisatie met leidingen en verbindingen van Wavin kan uw systeem aan de strengste eisen voldoen.

Lees meer

Reinigen en filteren

Steeds vaker is het verplicht om opgevangen regenwater vóór lozing te ontdoen van olie, zand, slib en zware metalen. Met onze adviezen en oplossingen kunt u tegemoetkomen aan alle eisen.

Lees meer

Buffering en infiltratie

Door pieken in het afstromend regenwater te reduceren beperkt u de risico’s van wateroverlast tot een minimum. Wavin biedt diverse oplossingen voor efficiënte opvang en veilige afvoer van grote hoeveelheden regenwater.

Lees meer
X
 Wavin gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren
Aanvaarden