Trygg og effektiv vannforsyning

Trygg og effektiv vannforsyning

Fremtidige generasjoner kommer til å oppleve et avvik på 40 prosent mellom vannforsyningen og behovet. Derfor er det veldig viktig at hver avgjørelse teller når vi skal redusere vannlekkasjer og forurensning i gamle og utette rør.


Hos Wavin mener vi at dagens infrastruktur for vann kan repareres uten omfattende nedetid for byene. Vi må bruke bedre løsninger for gjenbruk av regnvann, slik at vi ikke bruker opp ferskvannsressursene våre. Løsningene finnes i digitalisering og fleksible og trygge rør med overlegen slitestyrke, slik at de kan gjøre det de skal – levere trygt og rent vann til samfunn over hele verden.

Vårt perspektiv

Hvorfor gjør vi ikke bare noe med det?

Kort oppsummert er det både upraktisk og kostbart å grave opp en hel by. Vi må tenke nytt og bruke ny teknologi, slik at vi kan bytte ut gammel infrastruktur på en måte som er:

  • kostnadseffektiv (løsninger som ikke krever graving)
  • trygg (for å unngå legionella i nye installasjoner)
  • smart (bruke teknologi for å overvåke og forutse vedlikeholdsbehov for å forbedre kvaliteten på drikkevannet)
  • varig (samle opp og gjenbruke regnvann for å unngå å tømme ferskvannskilder)

Vi kan ikke gjøre det alene

Vi trenger lovgivning som oppfordrer ingeniører og planleggere til å tenke nytt, og installatører til å utføre oppgaven på riktig måte. Samtidig lover vi å tilby produkter og løsninger som gjør det mulig å bruke varige løsninger for trygg og effektiv vannforsyning.

Menneskene som gjør det mulig

Pablo Bereciartua, tidligere ansvarlig for infrastruktur og vann i Argentina, som utarbeidet Argentinas nasjonale vannplan med retningslinjer for vannforsyning og sanitærforhold, klimaendringer, utvidelse av landbruksgrensen og større infrastruktur, der alle de fire nøkkelaspektene er knyttet til vann som et sentralt tema for den bærekraftige økonomiske utviklingen.

"Vi må forbedre byene våre. Byene våre er svaret på globaliseringen. Det er der innovasjon skjer, og vi kan også bruke grunnleggende ting som vann og sanitærforhold som drivkraft for innovasjon – stordata, algoritmer og optiske fibre"

Pablo Bereciartua , Tidligere ansvarlig for infrastruktur og vann i Argentina

Pablo Bereciartua
Pablo Bereciartua