Bedre bygningsegenskaper

Det er et velkjent faktum at dårlig konstruerte og designede bygninger er en utfordring for både miljøet og befolkningen.


Før byggeprosessen starter, må vi ta de riktige avgjørelsene om materialene vi velger, slik at de er av best mulig standard – ikke bare i planleggingsfasen, men også i gjennomføringsfasen. Digitalisering og moderne byggeteknikker kan også bidra til å redusere ineffektivitet og byggavfall. Og siden de fleste bygninger allerede er bygd, må vi også fokusere på ny teknologi for å forbedre dem på en så effektiv og bærekraftig måte som mulig.


Hos Wavin har vi teknologiene og løsningene som trengs for å bygge bedre – for å sikre bedre komfort og energieffektivitet, og for å oppnå feilfrie installasjoner. Vi prioriterer beboernes komfort ved nybygg, og vi kan gi råd om hvordan eksisterende bygninger bør modifiseres.

Vårt perspektiv

Vårt syn på bedre bygningsegenskaper

Målet vårt er å legge til rette for bruk av teknologier og løsninger som sikrer komfort, energieffektivitet og feilfrie installasjoner – i både nye og gamle bygninger. Fra løsninger for gulvvarme som gir bedre og mer effektiv varmefordeling, til vannfordeling som garanterer og forbedrer kvaliteten på drikkevannet. Vi må ta de riktige avgjørelsene for bedre bygninger og bygningsegenskaper over hele verden.

BIM-designet for den virkelige verden

Overraskende nok kan du bruke dagens ressurser for digital modellering til å designe ting som ikke kan produseres eller installeres – for eksempel rør med upraktiske vinkler. Dårlig programvaredesign fører til endringer i siste liten, feil, forsinkelser og budsjettoverskridelser. BMI ved hjelp av integrert intelligent assistanse kan gi en 100 prosent nøyaktig installasjonsmodell av rørsystemer.


Gulvvarme for bedre energieffektivitet

Siden bygninger bruker opptil 40 prosent av all energi, er det på tide å finne de mest energieffektive løsningene for å gi beboerne den komforten de krever.

Gulvvarme fordeler varme jevnere, reduserer energiforbruket og er en enkel måte å optimalisere bygningens energiytelse på.

optimise a building’s energy performance.

Duzan Doepel

Menneskene som gjør det mulig

Arkitektens rolle handler i stadig større grad om å levere innovative og varige bygningsløsninger – i samarbeid med selskaper som tenker på samme måte. Arkitekter som Duzan Doepel og arkitektkontoret hans, DoepelStrijkers, skjønner dette. Hans team av innovative arkitekter designer miljøer for å støtte menneskelig motstandskraft, helse og trivsel, samtidig som de analyserer livssykluskostnaden for å redusere forbruket av energi og karbon.


I Rotterdam vil DoepelStrijkers landemerke Windwheel være en vertikal solpark og vindturbin som fanger og lagrer vind- og solkraft. Det sirkulære vannsystemet fanger regnvann som brukes til å vanne planter og spyle ned i toalettene, og det skal også hente ut varme, næringsstoffer og fosfater fra avløpsvannet. Den smarte overflaten skal ha en passiv energisone, slik at bygningen kan ventileres naturlig.