Infiltrācijas / akumulācijas sistēmas projektēšana

Aprēķins tiek veikts izmantojot „Wavin Calculus“ profesionālo projektēšanas programmu, pamatojoties uz Jūsu iesniegtajiem datiem, un arī vēlmēm.

Mēs Jums sniegsim:

 • infiltrācijas /akumulācijas rezervuāra shēmu;
 • sistēmas tehnisko specifikāciju;
 • materiālu sarakstu.  

„Wavin“ infiltrācijas /akumulācijas sistēmas aprēķini tiek veikti pilnīgi bezmaksas!

Jums ir nepieciešams:

 • griezties pie "Wavin Latvia" projektētājiem, iesniedzot projekta izpildei nepieciešamus datus, un sarunātā laikā Jums tiks iesniegta rezervuāra shēma un arī provizoriskā materiālu tāme, kura sastāv no materiālu specifikācijas un arī komplekta cenas.

Infiltrācijas /akumulācijas projekta izpildei ir jāiesniedz:

 • virsmu platības, no kurām tiek savākti lietus notekūdeņi;
 • zemesgabala ģeoloģisko pētījumu atskaite;
 • zemesgabala plānā atzīmēta vēlamā rezervuāra vieta;
 • uz rezervuāru pienākošās caurules augstums no zemes virsmas;
 • maksimālo daudzumu, ko ir atļauts izvadīt tīklos (akumulācijas rezervuāra gadījumā);
 • objekta vieta vai aprēķinātā lietus intensitāte.

Izpildītā projekta paraugs:

Infiltrācijas /akumulācijas projektēšanas aprēķinu rezultāti:

 • rezervuāra shēma (ar izmēriem);
 • pilna sistēmas materiālu specifikācija (infiltrācijas /akumulācijas kasešu daudzums, papildelementu daudzumi).