Grīdas apkures projektēšana

Aprēķins tiek veikts izmantojot „Wavin Instalsoft“ profesionālo projektēšanas programmu, pamatojoties uz Jūsu iesniegtajiem datiem, un arī vēlmēm.

Mēs Jums sniegsim:

 • nepieciešamo apkures sistēmas jaudu;
 • siltuma zudumu aprēķinu;
 • detalizētus apkures sistēmas rasējumus;
 • sistēmas tehnisko specifikāciju;
 • hidrauliskos datus sistēmas balansēšanai;
 • materiālu sarakstu.

Pasūtot „Wavin Tempower“ apkures sistēmu Jūs saņemsiet to bezmaksas!

Jums ir nepieciešams:

 • griezties pie "Wavin Latvia" apkures projektētājiem pa tālr.+371 293 39896 , vai rakstot uz janis.barkans@wavin.com iesniedzot nepieciešamos projekta izpildei datus, un sarunātā laikā Jums tiks sniegta provizoriskā materiālu tāme, kura sastāv no materiālu specifikācijas un arī komplekta cenas;
 • ja provizoriskais piedāvājums Jūs apmierina, tad pasūtiet pie “Wavin Latvia” projektētājiem bezmaksas tehniskā priekšlikuma projektu, kurš tiek izpildīts saskaņā ar Jūsu vēlmēm, vadoties saskaņā ar būvniecības tehniskajiem reglamentiem, normām un arī noteikumiem.

Apkures projekta izpildei jāiesniedz:

 • mājas fasādes rasējums ar fotouzņēmumu;
 • ēkas telpu plāns ar norādītu telpu platību m2;
 • arī jāatzīmē vēlamās grīdas apkures zonas, radiatoru /konvektoru, apkures katla, ūdens sagatavošanas vietas;

Papildus informācija, kura ir nepieciešama projekta izpildei:*

 • siltuma avots (cietā kurināmā katls, ģeotermiskā apkure, gāzes katls, cits);
 • vēlamā vadības kontroles sistēma telpās (vadu, bezvadu, kombinēta);
 • cauruļu ieklāšanas veids (caurules tiek instalētas uz tekerplāksnes un tiek betonētas, caurules tiek instalētas paneļos un ielietas betonā, caurules tiek instalētas paneļos bez tālākas betonēšanas (sausā sistēma));
 • cauruļu nostiprināšanas veids (piem. ja norādīsiet, lai caurules tiek nostiprinātas pie takerplāksnēm ar skavām, materiālu specifikācijā atradīsiet aprēķinātu nepieciešamo skavu skaitu).

* Papildus informācija ir vēlama, taču tā nav obligāti jāiesniedz kopā ar mājas fasādes rasējumiem un telpu plāniem, t.i., šo informāciju var nodot, tieši kontaktējoties un konsultējoties ar „Wavin Baltic” apkures projektētājiem.

Izpildītā projekta paraugs:

Apkures projektēšanas aprēķinu rezultāti:

 • kopējie rezultāti (avotu, uztvērēju, daudzums, siltuma zudumi, elementu jaudas, aprēķinu normas, temperatūras, spiedieni, debeti utt..);
 • cauruļu izvēles rezultāti (diametri, garumi, pretestības, spiediena zudumi, ātrumi utt..);
 • uztvērēju (radiatoru) izvēles rezultāti (tipi, izmēri, jaudas, temperatūras);
 • telpu parametri (uztvērēju daudzums telpā, to jaudas, zaudējumu segšanas %);
 • apkures projektēšanas rezultāti (ŠP platība, siltuma vajadzība, kopējais cauruļu garums, spiediena zudumi);
 • apkures projektēšanas montāžas parametri (cauruļu tips, ieklāšanas veids, kopējais garums, apkures projektēšanas veids);
 • gredzenu parametri (cauruļu diametri, garumi, ātrumi, spiedieni, izolācijas biezums, koeficienti).

 Materiālu specifikācijas:

 • cauruļu, fasona detaļu un uzmavu saraksts (savienojumi, to lielumi un daudzumi);
 • vārstu un armatūras saraksti;
 • radiatoru saraksti (nosaukumi, izmēri, jaudas, daudzumi);
 • izolācijas saraksti (siltumcaurlaidības koeficienti, lielumi un daudzumi);
 • apkures projektēšanas elementu saraksti (caurules, savienojumi, kolektori, izolācijas plāksnes);
 • uztvērēju elementu saraksti;
 • cauruļu kopsavilkumi.