Sociālie rādītāji

Partnerība ar Unicef

Papildus mūsu sociālajam darbam reģionos, kur mēs jau strādājam, Wavin arī atbalsta UNICEF ar programmu, kas saucas Pirmās Nepieciešamības Preču Nodrošināšana Bērniem.

Pēdējais projekts šī programmas un Unicef partnerības ietvaros notiek Butānā, kur UNICEF un Wavin nodrošina ūdeni un sanitāriju, kā arī uzlabo higiēnas praksi Butānas skolās.

Kā projekta īstenošanas rezultāts tiks nodrošinātas sanitārās telpas 5000 bērniem gandrīz 40 skolās. 26 skolās tiks ierīkota ūdens apgāde un 4 skolas saņems lietusūdens savākšanas sistēmas. Lai pasargātu programmas ilgtermiņa efektivitāti, daudzi cilvēki (ieskaitot skolotājus un veselības koordinatorus) saņems apmācību, lai uzlabotu zināšanas un praksi veselības, uztura un higiēnas jomās.

Wavin atbalsta šo projektu ar produktiem, ekspertu atbalstu un naudu. Wavin un UNICEF cer sasniegt pozitīvus rezultātus Butānā, līdzīgus iepriekšējo projektu rezultātiem.

Wavin un UNICEF ir aktīvi partneri kopš 2005. gada, nodrošinot tādus pirmās nepieciešamības produktus, kā svaigs dzeramais ūdens un sanitārija bērniem visā pasaulē. Pirmais projekts tika īstenots Mali, Āfrikā. Četru gadu laikā Wavin produkti, sistēmas un zināšanas kopā ar UNICEF organizācijas un izglītības prasmēm palīdzēja uzlabot sanitāriju vairāk nekā 165 skolās ar 43,000 bērniem. 2008. gadā Wavin un UNICEF uzsāka līdzīgu projektu Papua Jaungvinejā. Rezultāts bija pieeja ūdens apgādei, sanitārija un higiēna 28 pamatskolās un 21 lauku veselības klīnikās. Kopumā labumu ieguvēja 23,000 cilvēki, ieskaitot 13,000 bērnus.

Plašāka informācija pieejama www.providingessentialsforchildren.com

Wavin darbinieki 

Mūsu sasniegumiem ir īpaši svarīga mūsu darbinieku profesionalitāte, nodošanās darbam un labsajūta.

Lai nodrošinātu darba vidi, kas sekmē spēcīgu komandas garu un veicina uzņēmuma ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, mēs ievērojam šādus principus:

  • Mēs pozitīvi sekmēsim darbiniekus un darba attiecības, kā arī palīdzēsim mūsu darbiniekiem realizēt pilnībā savu potenciālu apmācības un iespēju attīstības ceļā;
  • Mēs radīsim drošu, veselīgu un produktīvu darba vidi;
  • Mēs nodrošināsim godīgu un daudzpusīgu uzņēmuma kultūru bez sociāliem, dzimuma, rasu vai reliģiju aizspriedumiem;
  • Mēs mudināsim mūsu darbiniekus uzturēt lieliskus kontaktus ar sabiedrībām, kuru loma  sabiedriskajā un darba vidē ir ļoti aktīva;
  • Mēs piesaistīsim un uzturēsim motivētus, augsti kvalificētus darbiniekus, kuriem tiks sniegtas izaugsmes iespējas mūsu uzņēmuma ietvaros.