Piegādātāji

Kā uzņēmums mēs esam atbildīgi par drošu piegādes ķēdi. Gala rezultātā mēs vēlamies piegādāt produktus, kas atbilst mūsu, klienta, valdības un sabiedrības ilgtspējas prasībām. Mūsu galvenais mērķis ir turpināt uzlabot mūsu piegādes ķēdes caurspīdīgumu un ilgtspēju.

Ko mēs darām?

Wavin īsteno savu uzņēmējdarbību tādā veidā lai tā atbilstu likumdošanai un plaši pieņemtajiem standartiem par godīgumu un cilvēcisko pieklājību, ieskaitot ANO globālo paktu, ANO cilvēktiesību deklarāciju un SDO konvencijas. Mēs atbilstam arī ķīmisko vielu reģistrēšanas, novērtēšanas un apstiprināšanas (REACH) un ES noteikumiem. Šo noteikumu būtība ir tāda, ka ķīmisko produktu ražotāji un importētāji 1 metriskās tonnas daudzumā vai vairāk, viena gada laikā, reģistrē tos ECHA ietvaros. Wavin uzņēmējdarbības principi ir noteikti Wavin vadības kodeksā, kur arī ir noteikti uzņēmējdarbības uzvedības standarti, un mēs sagaidām, ka tos ievēros visi mūsu darbinieki.

Ko mēs sagaidām no mūsu piegādātājiem?

Mēs sagaidām, ka mūsu piegādātāji (kā arī viņu piegādātāji) ievēros REACH un Wavin piegādātāju vadības kodeksu.

Lai novērtētu mūsu galveno piegādātāju ilgtspējas veiktspēju, mēs esam izstrādājuši Wavin ilgtspējas piegādātāju darba kārtību.

Ar šo darba kārtību mēs piešķiram mūsu galvenajiem piegādātājiem ilgtspējas pakāpi. Ja iespējams, mēs palīdzam viņiem šo pakāpi paaugstināt.

Viens no darba kārtības komponentiem ir piegādātāju ilgtspējas aptauja, kas tiek izmantota, pašnovērtējumu izveidošanā vai arī kā pamata prasība, sadarbojoties ar Wavin.