Piederība industrijai

Wavin ir biedrs vairākās asociācijās un piedalās neskaitāmās iniciatīvās, kas ir fokusētas uz ilgtspējas uzlabošanu mūsu industrijas ietvaros.

Vinyl Plus

Vinyl Plus attēlo PVC industrijas nodošanos pārstrādei. Wavin ir vadošais PVC otrreizējās pārstrādes īstenotājs Eiropā un mums ir ambiciozi mērķi turpināt paplašināt šo jomu. Lai to paveiktu, mēs sadarbojamies ar saviem līdziniekiem, industrijas ekspertiem un piegādātājiem, un atklājam jomas, kurās mēs varētu turpmāk attīstīties. Plašākai informācijai aplūkojiet www.vinylplus.eu.

Teppfa

Wavin ir aktīvs TEPPFA: - Eiropas plastmasas cauruļu un aprīkojuma apvienība - biedrs. TEPPFA šobrīd pievērš uzmanību industrijas plašo vides produktu deklarāciju (EPD) attīstībai un produktu kalpošanas cikla analīzei (LCA), lai izprastu un pārrunātu mūsu produktu ietekmi uz ekoloģiju . Plašāka informācija pieejama www.teppfa.com.

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija

"Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija" (turpmāk - Biedrība) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus Latvijas Republikā un personas, kas nodarbojas ar ūdenssaimniecības būvju projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, speciālistu sagatavošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas būvniecības materiālu ražošanu un tirdzniecību. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija".
Biedrības nosaukuma saīsinājums – "LŪKA". Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā - "Latvia water and waste water works association".Plašāka informācija pieejama www.lwwwa.lv.

Latvijas melioratoru biedrība

Biedrība ir brīvprātīga meliorācijā un ar to saistītās nozarēs strādājošo un pensionēto speciālistu apvienība, kas nodibināta, lai uz kopēju interešu pamata rūpētos par savu profesionālo izaugsmi, sekmētu savas profesijas prestiža celšanos un vērtīgākās pieredzes apgūšanu un nodošanu. Biedrības mērķi ir: sekmēt zemes meliorācijas un ar to saistīto nozaru zinātnisku un tehnisku attīstību. Popularizēt meliorācijas nozīmīgumu zemes auglības celšanā un dabas  resursu ilgtspējīgā izmantošanā. Plašāka informācija pieejama www.lmb-melio.lv.