Apkārtējā vide

Mēs esam noteikuši apkārtējās vides ietekmes mazināšanas mērķus, kurus jāsasniedz līdz 2015. gadam, un mēs pārlūkojam mūsu progresu šajās jomās kopš 2008. gada. Šie mērķi ir noteikti relatīvi skaitliskos datos tādā veidā, lai izslēgtu jebkādu izmaiņu ietekmi uz izpildes apjomu. Mūsu 2013. gada ekoloģisko raksturlielumu rādītāji norādīja, ka mēs esam uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mūsu mērķus 2015. gadā.

Sasniegumi

Agrāk Wavin sasniedza ievērojamo progresu dažos rādītājos un spēja pārsniegt mūsu noteiktos mērķus atkritumu samazināšanā izgāztuvēs, otrreizējās pārstrādes materiālu izmantošanā un ūdens novadīšanā uz kanalizāciju. Tomēr mūsu enerģijas patēriņš ir pieaudzis kopš pagājušā gada, un nepārtraukta CO2 emisijas samazināšana ir grūti sasniedzama. Neskatoties uz to, mēs esam pārliecināti, ka mēs sasniegsim savus mērķus līdz 2015. gadam. Turklāt mēs sev noteicām papildu mērķus tiem efektivitātes galvenajiem rādītājiem, kuros noteiktie mērķi tika sasniegti jau agrāk, tādējādi turpinot pārspēt izaicinājumus.

Jūs varat plašāk iepazīties ar Wavin ekoloģiskiem rādītājiem 2014. gada CSR atskaitē.