Projekta izstrāde un aprēķins

Wavin izstrādā pilnīgu un detalizētu projekta plānu. Projekta plāns optimizē montāžas izmaksas un sistēmas veiktspēju: hidraulikas un konstrukcijas stiprību un lietusūdens attīrīšanu.

Intesio projekta plāns ir piemērots tam, lai atbilstu jūsu specifiskiem mērķiem un apstākļiem. Wavin nodrošinās, ka tiks ievēroti visi plānojuma un apkārtējās vides noteikumi. Mēs,  piemēram, uzturēsim noteces līmeni noteiktajās robežās, lai mazinātu applūšanas risku.

Projekts nodrošinās arī visekonomiskākās produktu kombinācijas, ievērojot visas veiktspējas prasības bez dārgas un pārmērīgas izbūves. Projektā tiks ņemta vērā nepieciešamība mazināt turpmākās apkopes un uzturēšanas izmaksas. 

Mēs arī pilnībā pārbaudīsim piedāvāto projektu, pielietojot savu pielāgoto projektēšanas programmatūru, lai pārliecinātos par atbilstību mērķim vissarežģītākajos apstākļos:

  • Jūs varat būt droši ne tikai par to, ka Jūsu Intensio projekts spēs tikt galā ar paredzamo hidraulisko apjomu. Jūs varat būt droši arī par ūdens kvalitāti, kura   atbildēs pieņemamajiem standartiem.
  • Mūsu programmatūra nodrošinās, ka Jūsu projekts atbilst visām slodzes prasībām gan satiksmes, gan arī bezsatiksmes vides.