Infiltrācijas sistēma ir paredzēta lietus ūdens savākšanai

Šniponių izgāztuve – viena no modernākajām Lietuvā

Lietuvā pieaug slēdzamo izgāztuvju skaits. Šniponių izgāztuve, kas atrodas Širvintu rajonā ir viena no daudzajām izgāztuvēm, kura vairs netiek izmantota, un ir iekonservēta veidā, kā to pieprasa visi Lietuvas vides aizsardzības tiesību akti. Izgāztuves slēgšana tiešā veidā ietekmē vidi. Tā kā daži materiāli, kas tiek atvesti uz izgāztuvēm, ļoti lēni sadalās, ūdens var radīt papildu problēmas. It īpaši ja netālu nav nekādu iekārtu, kas varētu savākt lietus ūdeni, kas var saārdīt izgāztuves pārklājuma slāni un atkal uz zemes virsmas izcelt bīstamos atkritumus. Wavin INTESIO grupas produktiem šajā projektā bija izšķiroša nozīme.

Wavin inženieriem tika uzticēts visai grūts uzdevums – atrast veidu, kā savākt lietus ūdeni no jau slēgtās Šniponių izgāztuves Širvintu rajonā uzbērumiem un veiksmīgi to izvadīt gruntī, jo tuvumā nav nekādu ūdenstilpju vai kanalizācijas sistēmu. Tā tika izraudzīta unikālā Wavin infiltrācijas sistēma, kas savāc zem zemes esošo lietus ūdeni un pēc tam izlaiž to gruntī. Gruntsūdeņu uz zemes virsmas tajā vietā nebija, tāpēc rezervuārs tika uzstādīts zem zemes.
Lietuvā infiltrācijas sistēmas vēl joprojām tiek izmantotas reti, tās ir pilnīgi nekaitīgas videi un daudz vieglāk uzstādāmas nekā betona rezervuāri.
Artūras Martinėnas , UAB „Wavin Baltic“  C&I Product Manager

Tika izmantoti vairāki unikāli Wavin risinājumi. Pirmkārt, lietus ūdens tiek savākts, izmantojot Wavin QuickStream lietus ūdens savākšanas vakuumsistēmu, kas nodrošina to, ka cauruļvadā neiekļūst atkritumi.

Rezervuārs ir izveidots no unikālajiem Wavin Aqua Cell Core blokiem. Tie ir speciāli bloki, kurus saliekot citu blakus citam tiek izveidota konkrēta tvertne. Tādā veidā var salikt neierobežotu skaitu bloku, un Šniponių izgāztuves pieejās tika sagatavota vairāku desmitu kvadrātmetru platība speciālai tvertnei no Aqua Cell Core blokiem. Ir izveidots 78 kubikmetru tilpuma rezervuārs no 392 blokiem, kas vēlāk tika veiksmīgi pārklāts un paslēpts zem zemes.

Ūdens no rezervuāra arī turpmāk tiks izlaists gruntī.

Wavin speciālisti un materiāli nav izvēlēti nejauši. Šī INTESIO grupas infiltrācijas sistēmu tehnoloģija ir viena no visprogresīvākajām no visiem Wavin produktiem. Augstākā līmeņa speciālisti šo projektu īstenoja tikai dažu dienu laikā. Šāda efektivitāte panākta arī citu Wavin produktu montāžas risinājumu efektivitātes dēļ.