Ierīkošanai ēkās

Neatkarīgi no tā, vai ūdens pievade no maģistrāles līdz krānam jāierīko vienam dzīvoklim vai veselam ēku kompleksam, tai ir jābūt drošai. Wavin ir atbilstošās sistēmas jebkādam ēkas veidam.