Socialinė veikla

Partnerystė su Unicef

Be vystomos veiklos socialinių pastangų srityse, „Wavin“ taip pat remia UNICEF programą “Būtiniausi dalykai vaikams” (angl. Providing Essentials for Children).

Paskutinis programos “Būtiniausi dalykai vaikams” partnerystės projektas vykdomas Butane, kur UNICEF ir „Wavin“  įrengs vandens tiekimo ir sanitarinę įrangą bei pagerins higienos praktiką Butano mokyklose.

Projektą įgyvendinus, sanitarine įranga naudosis apie 5 000 vaikų, besimokančių 40 mokyklų. Vandens tiekimo priemonės bus įrengtos 26-iose mokyklose, o 4-iose bus įrengtos lietaus vandens surinkimo sistemos. Norint užtikrinti ilgalaikį programos poveikį, įvairūs žmonės (įskaitant mokytojus ir sveikatos koordinatorius) bus apmokyti, kaip gilinti žinias ir pagerinti praktiką sveikatos, mitybos ir higienos srityse.

„Wavin“  remia projektą produktais, patirtimi bei finansiškai. „Wavin“  ir UNICEF tikisi Butane pasiekti tokių pačių gerų rezultatų, kaip ir ankstesnių projektų metu.

„Wavin“ su UNICEF aktyviai bendradarbiauja nuo 2005 m., visame pasaulyje teikdami vaikams būtiniausius reikmenis, tokius kaip švarus geriamasis vanduo bei sanitarines sistemas. Pirmasis projektas buvo įgyvendintas Malyje, Afrikoje. Per ketverius metus „Wavin“  produktai, sistemos ir žinios bei UNICEF organizaciniai ir ugdymo įgūdžiai padėjo pagerinti sanitarines sąlygas daugiau nei 43 000  vaikų 165 mokyklose. 2008 m. „Wavin“  ir UNICEF pradėjo panašų projektą Papua Naujoje Gvinėjoje. Šio projekto rezultatas – prieiga prie saugaus vandens, sanitarinių ir higienos sąlygų 28-iose pradinėse mokyklose ir 21-oje kaimo sveikatos klinikoje. Sąlygos buvo pagerintos 23 000 žmonėms, įskaitant 13 000 vaikų.

Daugiau informacijos galite rasti  www.providingessentialsforchildren.com

Wavin darbuotojai 

Mūsų darbuotojų patirtis, atsidavimas, gerovė ir įsitraukimas – tai  kertiniai akmenys siekiant sėkmės.

Norėdami sukurti darbo sąlygas, kurios skatina stiprią komandinę dvasią ir prisideda prie įmonės ilgalaikių tikslų, mes įsipareigojame vadovautis šiais principais:

  • Puoselėti teigiamą darbuotojo ir darbo vietos ryšį, padėti savo darbuotojams realizuoti jų potencialą dalyvaujant mokymuose, 
  • Kurti saugią, sveiką ir produktyvią darbo aplinką,
  • Užtikrinti sąžiningą ir įvairią įmonės kultūrą, kurioje nėra socialinės, lyties, rasinės ar religinės diskriminacijos,
  • Skatinti darbuotojus išlaikyti gerus ryšius su bendruomenėmis, kuriose įmonė atlieka veiklą, bei aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime,
  • Pritraukti bei išlaikyti motyvuotus, kvalifikuotus darbuotojus, kuriems kompanija suteikia galimybes tobulėti.