Aplinkosauga

Mes įsipareigojome pasiekti numatytus aplinkosaugos tikslus iki 2015 m. Jau nuo 2008 m. stebėjome savo progresą, kuris tikslai išreiškiamas santykiniais skaičiais, šiose veiklos srityse, pašalindami bet kokį poveikį, kurį sukelia gamybos apimčių pokyčiai. 2013 m. mūsų aplinkosaugos veiklos rodikliai rodo, jog, siekdami savo iki 2015 m. numatytų tikslų, einame tinkamu keliu.

Pasiekimai

Praeityje įmonė „Wavin“ pasiekė reikšmingą progresą remiantis daugelių rodiklių ir sugebėjo viršyti išvežamų į sąvartyną atliekų kiekio, perdirbtų medžiagų naudojimo ir vandens nuvedimo į kanalizaciją užsibrėžtų tikslų ribas. Vis dėlto mūsų sunaudojamos energijos kiekis paskutiniais metais išaugo, o nuolatinė mūsų veikla siekiant sumažinti CO2 emisiją tampa vis sudėtingesnė. Nepaisant to, esame įsitikinę, jog 2015 m. pasieksime savo užsibrėžtų tikslų. Negana to, sau keliame dar aukštesnius reikalavimus ir tęsiame sau išsikeltus iššūkius.

Daugiau apie „Wavin“  aplinkosaugos veiklą galite paskaityti 2014 m. įmonės socialinės atsakomybės ataskaitoje.