„Mexichem“, kurio dalis yra Wavin, keičia pavadinimą į „Orbia“!

„Mexichem“, kurios dalis yra ir Wavin, paskelbė apie savo vardo pakeitimą ir tęs savo veiklą pavadinimu „Orbia“.

„Wavin“ kaip pasaulinio mąsto gamintojas siekia tvariai dirbti, kad būtų pokyčių ir pažangos. Šis siekis sutampa su patronuojančios įmonės „Mexichem“ transformacija į tikslu paremtą organizaciją nauju pavadinimu „Orbia“.
„Orbia“ yra svarbių žmonijai prekių gamintoja turinti pastovų investicijų augimą ir šiuo metu yra vieną iš pasaulinio lyderių polimerų, medžiagų ir infrastruktūros srityse. Šiandien „Orbia“ veikia daugiau nei 40 šalių ir joje dirba daugiau nei 22 000 žmonių visame pasaulyje. Ši pozicija reiškia aukštą atsakomybės lygį.
Pavadinimo pakeitimas atspindi visus metus trunkantį procesą, kurio metu verslas stengėsi tapti organizacija, kuri daro visuotinį poveikį žmonių ir bendruomenių gyvenimo kokybei gerinti. „Orbia“ tikslas yra „Pažadinti gyvenimą visame pasaulyje“!
Ilgalaikė „Orbijos“ strategija suteikia organizacijai galimybę greitai reaguoti į pasaulines galimybes, tokias kaip apsirūpinimo maistu užtikrinimas, vandens trūkumo mažinimas, naujų ateities miestų vystymas, viso pasaulio bendruomenių susiejimas su pasauline duomenų infrastruktūra ir sveikatos bei gerovės skatinimas naudojantis inovacijomis.
Dėmesys tvariam augimui taip pat pabrėžiamas „ImpactMark ™“ etalone „Orbia“ logotipo dalyje, kuris pabrėžia „Orbia“ pažangą ilgalaikės finansinės būklės, aplinkos tvarumo ir socialinės pažangos srityse. Kiekvienais metais „Orbia“ pateiks pažangą patvirtinančius rezultatus.
„Wavin“ pastangos tvarumo srityje bus tęsiamos visu pajėgumu, palaikant „Orbia“, kuri investuoja į ilgalaikę viziją, orientuotą į subalansuotą augimą, atkreipiant dėmesį į poveikį žmonėms, planetai ir pelnui.
„Mexichem“ vardo pakeitimas palaiko „Wavin“ siekį kurti tvarius miestus ir aplinką. Dabar visa „Orbia“ pastatų ir infrastruktūros veikla bus vykdoma naudojant pagrindinį prekės ženklą „Wavin“, kuris įgalina „Wavin“ bendradarbiauti pasauliniu mastu kaip viena komanda.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Orbia“ apsilankykite www.orbia.com
Daugiau informacijos apie „Wavin“ rasite adresu www.wavin.com arba www.wavin.lt