9 veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti projektuojant nuotekų sistemas

Dėl klimato kaitos būtina ieškoti naujų sprendimų
Tinkamiausią lietaus vandens tvarkymo būdą lemia įvairūs veiksniai. Tiems, kurie nėra susipažinę su statistika, per televiziją rodomos užtvindytos gatvės ir rūsiai turėtų būti pakankamas įrodymas, kad kritulių dažnumą ir intensyvumą lemia klimato kaita. O tie, kas yra susiję su lietaus vandens tvarkymu, būgštauja dėl tokių pokyčių ir turi ieškoti jiems geriausių sprendimų. Šiuo tikslu yra analizuojamas ir optimizuojamas visas procesas, pradedant nuo lietaus vandens tvarkymo konkrečioje vietoje (infiltravimo) arba jo kaupimo, baigiant nuleidimu į priimančiojo vandens telkinius. Geriausio sprendimo pasirinkimas tam tikroje situacijoje yra sudėtinga užduotis su daugybe kintamųjų, o jų analizė yra tikras iššūkis specialistams.

Projekto tikslas – užkirsti kelią kritulių sukeliamiems potvyniams.

Techniškai yra įmanoma įrengti lietaus vandens nuvedimo sistemą, kuriai nebus baisi beveik jokia audra, net jei klimato pokyčiai vyks ir toliau. Tačiau toks sprendimas yra labai brangus. Savivaldybės, vandens tiekimo įmonės ir kitos įstaigos ar valdymo institucijos atsižvelgia į tam tikrą potvynio riziką, pvz., nustatydamos lietaus nuotekų tinklo planą, kuriame apskaičiuojamas sistemos pajėgumas gali būti nepakankamas vidutiniškai kartą per 5 arba 10 metų.

Tokiuose skaičiavimuose naudojama kritulių norma pagal standartą EN-752. Krituliai, kurių tikimybė yra 20 %, vidutiniškai įvyksta kas penkerius metus (T = 5). Krituliai, kurių tikimybė yra 10 %, pagal apibrėžimą įvyksta vidutiniškai kartą per 10 metų. Pastaraisiais dešimtmečiais jaučiamos vis didesnės tokio intensyvumo audrų pasekmės, ypač miestuose. Tai lėmė tankesnės statybos ir didesni nepralaidžių paviršių plotai, dėl kurių daugiau lietaus vandens patenka į lietaus kanalizaciją.

Begalė sprendimų, bet tik vienas iš jų geriausias

Dėl šios priežasties daugybę esamų lietaus vandens drenažo sistemų reikės atitinkamai pritaikyti, o naujoms sistemoms bus keliami griežtesni reikalavimai. Projektuotojai turi įvairių galimybių – nuo infiltracijos, vandens kaupimo ar nuleidimo (arba jų derinio) iki nesuskaičiuojamų projektinių variantų, kurie lemia galutinę lietaus vandens drenažo sistemą. Geriausias individualus sprendimas yra nustatomas atsižvelgiant į projekto specifiką,  įskaitant grunto tipą ir požeminio vandens lygį, turimą erdvę, esamos infrastruktūros efektyvumą, klientų pageidavimus ir t. t.

Tokių situacijų sudėtingumas, taip pat veiksniai, į kuriuos projektuotojai turi atsižvelgti analizės metu, yra pavaizduoti infografike „9 veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti projektuojant nuotekų sistemas“. Specialistų užduotis yra surasti geriausią lietaus vandens tvarkymo sprendimą, kuris atitiktų konkrečius reikalavimus ir neviršytų numatyto biudžeto.