Lietaus vakuuminės sistemos projektavimas

Projektas atliekamas naudojant „Wavin QuickStream“  profesionalią projektavimo programą, remiantis Jūsų pateiktais duomenimis, bei pageidavimais.

Mes Jums pateiksime:

 • detalius vakuuminės sistemos brėžinius;
 • sistemos techninę specifikaciją;
 • hidraulinius sistemos duomenis;
 • medžiagų žiniaraštį.

„Wavin QuickStream“ vakuuminės lietaus nuotekų nuvedimo  sistemos skaičiavimai atliekami visiškai nemokamai!

Jums reikia:

 • kreiptis į "Wavin Baltic" projektuotojus, pateikiant projekto atlikimui reikalingus duomenis ir Jums sutartu laiku bus pateikti aksonometriniai sistemos brėžiniai bei preliminari medžiagų sąmata, kurią sudaro medžiagų specifikacija bei komplekto kaina.

„QuickStream“ projekto atlikimui reikia pateikti:

 • pastato stogo brėžinius;
 • pastato pjūvių brėžinius;
 • sužymėti pageidaujamas stovų bei išvadų vietas;
 • objekto vieta arba apskaičiuotas lietaus intensyvumas.

Papildoma informacija, reikalinga projekto atlikimui:*

 • pastato patalpų planą;
 • stogo konstrukcijos pjūvio brėžinį.

* Papildoma informacija yra pageidaujama, tačiau neprivaloma pateikti kartu su pastato stogo bei pjūvių brėžiniais.

Atlikto projekto pavyzdys:

„QuickStream“ projektavimo skaičiavimų rezultatai:

 • aksonometrinė sistemos schema (su atkarpų ilgiais, vamzdžių skersmenimis bei vandens kiekiais);
 • pilna sistemos medžiagų specifikacija (vamzdinų, fasoninių dalių bei tvirtinimo element kiekiai);
 • skaičiavimo rezultatų apžvalga (vandens lygiai prie įlajų, srauto greičiai bei slėgiai kiekvienoje sistemos atkarpoje).