Tiekėjai

Kaip kompanija prisiimame atsakomybę realizuoti tvarią tiekimo grandinę. Galiausiai norime pristatyti produktus, kurie atitinka tiek mūsų, tiek ir mūsų klientų, valdžios ir visuomenės tvarumo reikalavimus. Mūsų pagrindinis tikslas - savo tiekimo grandinėje toliau didinti skaidrumą ir tvarumą.

Ką mes darome?

„Wavin“ vykdoma veikla atitinka visus teisės aktuose numatytus reikalavimus bei plačiai priimtus standartus, susijusius su sąžiningumu bei žmogišku padorumu, įskaitant JT Pasaulinį susitarimą (angl. UN Global Compact), JT Žmogaus teisių deklaraciją, bei TDO konvencijas. Taip pat mes vadovaujamės Registracijos vertinimo ir cheminių medžiagų apribojimu (angl. Registration Evaluation and Restriction of Chemicals – REACH), ES dokumentu. Šio dokumento esmė – cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai, kurie dirba su 1 metrine tona ar didesniu cheminių medžiagų kiekiu per metus, privalo šias medžiagas registruoti ECHA. „Wavin“ verslo principai išdėstyti  „Wavin“  Veiklos kodekse, kuris apibrėžia (verslo) elgesio standartus, kurių turėtų laikytis mūsų darbuotojai. 

Ko tikimės iš savo tiekėjų?

Mes tikimės, jog mūsų tiekėjai (taip pat ir kiti tiekėjai) laikysis REACH nuostatų bei „Wavin“ Tiekėjų veiklos kodekso.

Norėdami įvertinti mūsų pagrindinių tiekėjų tvarumo charakteristikas, mes įdiegėme „Wavin“  Tvarių tiekėjų procedūrą.

Šios procedūros dėka, mes apskaičiuojame pagrindinių savo tiekėjų tvarumo rodiklius. Esant galimybei, padedame jiems šiuos rodiklius pagerinti.

Viena iš šios procedūros sudėtinių dalių yra Tiekėjo tvarumo klausimynas, kuris naudojamas savianalizei arba kaip „Wavin“ vizito pas tiekėją pagrindas.