Wavin

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Ez a Wavin B.V. adatvédelmi nyilatkozata. (Stationsplein 3, 8000AD, Zwolle, Hollandia) és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: „Wavin”, „mi”, „miénk” vagy „minket”).

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat („Tájékoztató”) leírja, hogy milyen alapon dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, amikor megvásárolja termékeinket vagy szolgáltatásainkat, meglátogatja telephelyeinket, használja alkalmazásainkat (például a hűségalkalmazást és a Sentio alkalmazást), kapcsolatba lép velünk, vagy más módon használja szolgáltatásainkat (például webináriumok, képzések, szakmai bemutatók stb.).) ("Szolgáltatások") vagy a Wavin szállítója.

Az a Wavin-szervezet, amely a Szolgáltatások nyújtásának fényében gyűjtött Személyes adatok „adatkezelőjeként” jár el, az a Wavin-szervezet, amellyel szerződést kötött, amelynek helyiségeit vagy weboldalait meglátogatta, vagy akikkel bármilyen más módon kapcsolatba lépett. Az alkalmazandó felelős Wavin entitások és adott esetben azok képviselőinek áttekintése itt. található.   

 

1. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

A jelen Tájékoztató alkalmazásában a "Személyes Adatok" minden olyan információt jelentenek, amelyeken keresztül Önt magánszemélyként azonosíthatjuk. A Webhelyünk meglátogatása vagy Szolgáltatásaink igénybevétele során Önről gyűjtött Személyes adatok a következőket tartalmazzák:

 • Az Ön személyes adatai, beleértve a kapcsolattartási adatokat is. Ez magában foglalja az Ön vezeték- és utónevét, beosztását, nemét, beosztását, cégnevét, címét, e-mail címét, telefonszámát és „myWavin” fiókadatait, beleértve a felhasználónevét (e-mail címét) és jelszavát.
 • Az Ön szerződése/pénzügyi adatai. A velünk közölt és Önnel, mint ügyfélképviselővel kapcsolatba hozható szerződéses és pénzügyi információk, mint például a szerződés adatai, fizetési mód, teljesített vagy esedékes fizetések (beleértve a számla adatait), a számlákon szereplő felhatalmazott személyek adatai, a fizetési művelet hivatkozási adatai, a tranzakciós adatok, beleértve a tranzakciós előzményeket, az Ön által képviselt cég felhatalmazása és adott esetben a személyazonossági okmánya (útlevél vagy vezetői engedély).
 • Videófelvételek rögzítése. Amikor belép, vagy épületekbe vagy helyiségekbe érkezik, videomegfigyelő rendszereink (CCTV) rögzítik Önt. Videófelvételen is rögzíthetjük az általunk szervezett események vagy vásárok során, amelyek során videofilmet készítünk.
 • Látogatók naplója a telephelyünkön. Ide tartozik a vezeték- és utónév, az érkezés és az indulás időpontja, valamint adott esetben a jármű rendszáma.
 • Szolgáltatásaink használata. Adatokat gyűjtünk a Szolgáltatásaink Ön általi használatával kapcsolatban, például arról, hogy milyen vásárlásokat hajt végre az Ön cége nevében, a vásárlás összegéről és dátumáról, az Ön által megvásárolt termékről vagy szolgáltatásról, a vásárlás helyéről, a termék használatáról, a funkcionális besorolásról stb.
 • Az Ön fényképe. Kérés esetén összegyűjtjük a fényképét, hogy azonosíthassuk Önt, mint ügyfélképviselőt.
 • Automatikusan gyűjtött adatok. Webhelyünk meglátogatásakor az adatokat automatikusan gyűjtjük az Ön böngészőjén vagy eszközén keresztül, cookie-k és egyéb technológiák használatával, hogy nyomon kövessük a látogatókat a Webhelyen, és hogy információt gyűjtsünk a Webhelyünk Ön általi használatáról. Az ilyen információk közé tartozik az Ön készülékének, IP-címének, az Ön által használt eszközre (pl. operációs rendszer, modell, nyelvi beállítás), az időtartamra, a gyakoriságra, a használat idejére, az információk közötti kattintás (webhelyünk böngészésének és használatának módja) és/vagy a régió. Kérjük, olvassa el a Cookie-kra vonatkozó nyilatkozatunkat, ha többet szeretne megtudni a Webhelyünkön elhelyezett cookie-król, és szeretné kezelni a cookie-beállításokat.
 • Az Ön kommunikációs adatai. Az Ön kérései, az Ön esetleges panaszai és a hozzánk beérkező egyéb (elkötelezettségi) adatok, ha Ön e-mailben, telefonon, online vagy közösségi médián keresztül kommunikál velünk.
 • Egyéb Személyes Adatok. Ez magában foglal minden olyan Személyes Adatot, amelyet Ön a velünk fennálló szerződéses kapcsolata során önkéntesen vagy kérésre közöl velünk.

2. MIT TESZÜNK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIVAL?

A Wavin az alábbi célokra és törvényes alapon gyűjti és használja fel az Ön személyes adatait.

Az Önnel kötött megállapodásunk teljesítéséhez: A cége nevében Önnel kötött vagy kötendő megállapodás teljesítése, valamint az Ön által kért információk és szolgáltatások biztosítása. Fel kell dolgoznunk például a személyes adatait annak érdekében, hogy termékeket és számlákat szállítsunk ki, tartsuk a kapcsolatot Önnel, kezeljük és kezeljük a kérelmeket, kezeljük a „myWavin” fiókját, (technikai) támogatást vagy ügyfélszolgálatot biztosítsunk, megkönnyítsük a webináriumokat, a képzést vagy a szakmai bemutatókat, alapvető információkat biztosítsunk a Szolgáltatásokról stb.

Jogos kereskedelmi érdekeink érdekében: Ide tartoznak a következők:

 • (Személyre szabott) marketinget (például hírleveleket e-mailben) küldeni meglévő ügyfeleinknek termékeink és szolgáltatásaink reklámozása céljából, vagy egyéb módon kapcsolatba lépni ügyfeleinkkel marketing vagy kereskedelmi célból (pl. e-mailben, telefonon vagy nyomtatott postán), feltéve, hogy nem iratkozott le.
 • belső ügyféladatbázis rendszerünk (CRM) kezelése, pénzügyi és szolgáltatásaink nyomon követése.
 • szolgáltatásaink személyre szabása, beleértve az online rendelést, a számítási eszközöket, a BIM tartalmat, az e-tanulást, a műszaki rajzokat és/vagy az árlistákat.
 • hogy jobban megértsük Önt, mint ügyfelet (ügyféloptimalizálás). Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felmérjük, mi érdekelheti Önt, mérjük vagy megértsük az általunk Önnek és másoknak nyújtott hirdetések hatékonyságát, és releváns és célzott hirdetéseket nyújtsunk (mind a saját Webhelyünkön, mind más webhelyeken (beleértve a közösségi médiát is)).
 • oüzleti tevékenységünk és Szolgáltatásaink működtetése és bővítése.
 • ovisszajelzést kapni termékeinkről és szolgáltatásainkról, valamint fejleszteni és javítani szolgáltatásaink minőségét (pl. ügyfél-elégedettségi felmérések elvégzésével).
 • ovállalati szabályzatok és eljárások működtetése, például képzési és tanulási célokra.
 • rendszereink, épületeink és helyiségeink integritásának, biztonságának és védelmének biztosítása és védelme. Ez magában foglalja annak megakadályozását, hogy illetéktelen személyek belépjenek a helyiségeinkbe és megvédjék létesítményeinket.
 • lehetővé teszi számunkra, hogy vállalati tranzakciókat hajtsunk végre, például egyesüléseket, eladásokat, átszervezéseket, eszközeink vagy vállalkozásunk átruházását vagy felvásárlásokat.
 • az alkalmazandó jog által megengedett egyéb jogszerű üzleti célok.

amennyiben jogos érdekeinkre támaszkodunk az Ön Személyes adatainak felhasználásához, Önnek joga van tiltakozni az ilyen felhasználással szemben, és meg kell állítanunk az ilyen adatkezelést, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Ön érdekeit, jogait és szabadságait felülbíráló kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, vagy ha az adatokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kell feldolgoznunk.

 

Az Ön hozzájárulásán alapuló információk felhasználása: A „Személyes adatok gyűjtése” részben említett Személyes adatait felhasználhatjuk marketing kommunikációra (például hírlevelek, promóciók, termékekkel kapcsolatos hírek vagy szolgáltatásfrissítések küldésére) e-mailben, más elektronikus úton vagy telefonon, az Ön beleegyezésével (pl. hírlevélre való feliratkozás fényében).

 

Az Ön hozzájárulását is kérhetjük bizonyos Személyes Adatok más meghatározott célokból történő kezeléséhez. Ha így teszünk, megadjuk Önnek az általunk feldolgozni kívánt személyes adatok teljes részletességét és a feldolgozásuk okát, hogy gondosan mérlegelhesse, kíván-e hozzájárulni.

 

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja; lásd az alábbi 7 részt a jogaira vonatkozóan.

 

Jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében: Az „általunk gyűjtött személyes adatok” című szakaszban említett bármely információ felhasználható a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítésére, például megfelelő üzleti nyilvántartások vezetésére, kormányzati szervek és hatóságok jogszerű kéréseinek teljesítésére, valamint a vonatkozó törvények és rendeletek betartására, vagy a törvény által előírt egyéb módon.

3. HOGYAN OSZTJUK MEG AZ ÖN ADATAIT?

A fent leírt célok teljesítése érdekében időről időre megosztjuk az Ön személyes adatait más cégekkel, amelyek segítséget nyújtanak nekünk a Szolgáltatásaink nyújtásában. Ezek a vállalatok hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, de csak akkor, ha ez feltétlenül szükséges a szolgáltatásaik elvégzéséhez. Ezt szigorúan a szükséges ismeret elve alapján tesszük, és biztosítjuk, hogy mielőtt megosztjuk az Ön személyes adatait, szerződéses megállapodásokat kössünk ezekkel a vállalatokkal. Ezek a vállalatok a következők:

 • A Wavin Csoporton belüli egyéb szervezetek . Személyes adatait a felelős Wavin szervezetek között belső adminisztratív, kezelési vagy egyéb, a jelen Tájékoztatóban leírt üzleti célokból megosztjuk. Az érintett felelős Wavin entitások áttekintése itt.
 • Szolgáltatók és Adatfeldolgozók. Időnként külső beszállítókat veszünk igénybe, többek között:
  • Üzleti partnerek, beszállítók (például informatikai szolgáltatók) és alvállalkozók a velük kötött szerződések teljesítésére vagy a nevünkben történő szolgáltatásnyújtásra;
  • Szakmai tanácsadók (beleértve korlátozás nélkül az adókat, jogi vagy egyéb vállalati tanácsadókat, akik szakmai szolgáltatásokat nyújtanak nekünk);
  • Pénzügyi intézmények, elsősorban hitelekkel kapcsolatos vizsgálatok elvégzése az ügyfeleinkkel kapcsolatban;
  • Telemarketing cégek és más reklámcégek, amelyek segítenek nekünk, vagy amelyek marketingtevékenységeket végeznek a nevünkben; és/vagy
  • Analitikai és keresőmotor-szolgáltatók, amelyek segítséget nyújtanak a Webhelyünk és Szolgáltatásaink fejlesztéséhez és optimalizálásához.

 

Szolgáltatásaik nyújtása során hozzáférnek, megkapják, megőrzik vagy más módon kezelik a Személyes Adatokat a nevünkben. Az ezekkel a harmadik fél beszállítókkal kötött szerződéseink nem teszik lehetővé az Ön Személyes adatainak saját (marketing) céljaira történő felhasználását. A vonatkozó jogi követelményekkel összhangban, üzleti szempontból észszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy harmadik feleket arra kötelezzünk, hogy megfelelően védjék az Ön személyes adatait, és csak az utasításainknak megfelelően dolgozzák fel azokat.

 • Harmadik felek jogi követelmény esetén. Személyes adatait akkor is közöljük, ha a közlést törvény írja elő, vagy ha vizsgálat, szabályozási követelmény, bírósági eljárás, bírósági végzés vagy jogi eljárás keretében, illetve a Weboldal, mi vagy kapcsolt vállalkozásaink jogainak vagy biztonságának védelme érdekében történik.
 • Harmadik felek vállalati tranzakció esetén. Továbbá, az ügyfeleinkre vonatkozó információk, beleértve a Személyes Adatokat, nyilvánosságra hozhatók bármilyen egyesülés, eladás, a Wavin eszközeinek átruházása, felvásárlás, csőd vagy hasonló esemény részeként.
 • Beleegyezéssel. Az Önnel kapcsolatos információkat, beleértve a Személyes adatokat is, bármely más harmadik félnek is átadjuk, amennyiben Ön ehhez hozzájárult, vagy azt kérte.

4. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

A helyi jogszabályoknak való megfelelésre is figyelemmel, a 3. pontban leírt Személyes Adatok címzettjei az Ön országában vagy azon kívül tartózkodhatnak, olyan országokban, ahol az adatvédelmi jogszabályok esetleg nem biztosítanak megfelelő szintű védelmet az Ön országában hatályos jogszabályokhoz képest. Például nem minden, az  Európai Gazdasági Térségen ("EEA") kívüli ország nyújt ugyanolyan szintű védelmet, mint az EGT-ben.

A Wavin minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az Ön országán kívülre irányuló adattovábbítások az alkalmazandó adatvédelmi törvény által előírt megfelelő védelemben részesüljenek. A megfelelő szintű adatvédelmet nem biztosító országokba történő adattovábbítás tekintetében a Wavin az adattovábbítást megfelelő biztosítékokra alapozhatja, mint például az Európai Bizottság által elfogadott uniós általános szerződési feltételek vagy más jóváhagyott adattovábbítási vagy tanúsítási mechanizmusok, a címzett kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásaival együtt. A Wavin minden esetben felülvizsgálja az átadást, és biztosítja, hogy minden további technikai és szervezési intézkedés megtörténjen a megfelelő szintű védelem biztosítása érdekében. Ön jogosult arra, hogy megkapja a dokumentáció egy példányát, amely bemutatja a megfelelő biztosítékokat, amelyeket a kérelem benyújtásával az alábbi  10. szakaszban megadott elérhetőségeken tett.

5. BIZTONSÁG

A Wavin ésszerű lépéseket tesz annak biztosítására, hogy Személyes Adatait megfelelő technikai, fizikai és szervezeti intézkedésekkel megfelelően védjék, hogy azok védve legyenek a jogosulatlan vagy jogellenes felhasználással, módosítással, jogosulatlan hozzáféréssel vagy közléssel, véletlen vagy jogtalan megsemmisítéssel és elvesztéssel szemben.

Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adataihoz való hozzáférést azokra a személyekre korlátozzuk, akiknek a jelen Tájékoztatóban felsorolt célok valamelyike érdekében hozzá kell férniük. Továbbá szerződésünk biztosítja, hogy az Ön személyes adatait feldolgozó bármely harmadik fél egyenlő mértékben gondoskodjon az Ön adatainak biztonságos bizalmas kezeléséről és integritásáról.

6. ADATMEGŐRZÉS

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az szükséges annak a célnak a teljesítéséhez, amelyre azokat gyűjtöttük és felhasználtuk (például az ügyfélszolgálat nyújtásához, kérdések megválaszolásához vagy technikai problémák megoldásához szükséges ideig), kivéve, ha hosszabb időre van szükség a jogi kötelezettségeknek (például adó- vagy jogi kötelezettségeknek) való megfeleléshez vagy egy jogi követelés védelméhez. Ha további információt szeretne kapni arról, hogy mennyi ideig tároljuk személyes adatait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 10. szakaszban megadott elérhetőségeken, és adja meg kérését.

7. AZ ÖN JOGAI

A Wavin tiszteletben tartja az Ön adatvédelmi jogait, és betart minden helyi jogi követelményt. Bármely természetes személy érdeklődhet a róla a Wavin által vagy az általunk felhatalmazott harmadik félen keresztül tárolt vagy feldolgozott Személyes Adatok természetéről.

A joghatósága szerinti alkalmazandó jogban meghatározott feltételek mellett joga van hozzáférni a profilalkotáshoz, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, a profilalkotás elleni tiltakozáshoz és az adathordozhatósághoz.

Továbbá, amennyiben a Wavin az Ön Személyes Adatainak feldolgozásához fűződő jogos érdekeire támaszkodik, Önnek joga van tiltakozni az ilyen felhasználás ellen (kivéve, ha a Wavin bizonyítani tudja, hogy az Ön érdekeit, jogait és szabadságait felülbíráló kényszerítő erejű jogos indokai vannak, vagy ha az adatokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kell feldolgoznunk).

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatait az Ön hozzájárulása alapján kezelik, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását úgy, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségeken, anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét annak visszavonása előtt.

Végezetül, ha elégedetlen azzal, ahogyan a személyes adatait kezeljük, vagy ha úgy véli, hogy adatvédelmi jogait megsértették, joga van panaszt tenni annak az országnak a felügyeleti hatóságánál, ahol él vagy dolgozik, vagy ahol úgy gondolja, hogy jogait megsértették.

Ha bármilyen kérdése van, vagy ha gyakorolni kívánja a vonatkozó helyi adatvédelmi törvények szerinti jogait, vagy kifogást kíván benyújtani személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, használja az alábbi 10. szakaszban megadott elérhetőségeket, és adja meg kérését.

Kérésére a lehető leghamarabb és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk. Ha a kérelmet elutasítják, az elutasítás okát az ilyen válaszban közlik.

8. EGYÉB WEBOLDALAK

Webhelyünk időről időre tartalmazhat harmadik felek webhelyeire, például üzleti partnereinkre, közösségi médiahálózatokra, fiókszervezetekre és leányvállalatokra mutató hivatkozásokat. Ha a fenti webhelyek bármelyikére mutató hivatkozást követ, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a webhelyek saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, és nem vállalunk felelősséget ezekért az irányelvekért. Kérjük, olvassa el ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes adatot küldene ezekre a webhelyekre. 

9. VÁLTOZTATÁSOK ebben A közleményben

A jelen Tájékoztató időről időre felülvizsgálható. Ha az Ön személyes adatai felhasználásának jellegében alapvető változás következik be, vagy ha a változás bármilyen más, Önre vonatkozó módon következik be, biztosítani fogjuk, hogy az Ön tájékoztatása külön-külön történjen.

 

10. KAPCSOLAT

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel a jelen Nyilatkozattal vagy az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vagy ha gyakorolni kívánja bármely jogát, kérjük, írjon nekünk az info@wavin.com címre, jelezve a kérdése jellegét.