Beszállítói kapcsolatok

A Wavin felelős vállalatcsoportként fontosnak tartja a fenntartható fejlődés elvét érvényesítő ellátási lánc megvalósítását. Olyan termékek gyártására törekszünk, amelyek megfelelnek a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontjainknak, valamint az ügyfeleink, a kormányzati szervek, és a társadalom elvárásainak. A legfőbb célunk, hogy átláthatóbbá és minél környezetbarátabbá tegyük ellátási láncunk működését.

Mit csinálunk?

A Wavin Csoport üzleti tevékenysége megfelel az összes hatályos jogszabálynak, valamint a tisztességgel és az emberi méltósággal kapcsolatos általánosan elfogadott normáknak, beleértve az ENSZ Globális Megállapodását és Emberi Jogi Nyilatkozatát, illetve az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) egyezményeit. Emellett, teljesítjük a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló európai uniós rendelet előírásait. Ennek alapján, az 1 tonna vagy e feletti mennyiségben vegyi anyagot gyártó vagy az EU vámterületére behozó cégeknek regisztrációs kötelességük van az Európai Vegyianyag-ügynökségnél (ECHA). A Wavin az üzleti alapelveit a Wavin Etikai Kódexben fektette le, kiemelve azokat a (munkahelyi) viselkedési formákat, amelyek betartását elvárjuk a dolgozóinktól.

Mit várunk el a beszállítóinktól?

Elvárjuk a beszállítóinktól (illetve azok beszállítóitól), hogy betartsák a REACH-rendelet és a Wavin Beszerzési Magatartási Kódex előírásait.
A főbb beszállítóink fenntartható fejlődéssel kapcsolatos teljesítményének értékelése érdekében kifejlesztettük a Wavin Fenntartható Beszállítói Eljárást.
E folyamat segítségével feltérképezhetjük ezen vállalatok működésének színvonalát a környezetvédelmi elvek betartása szempontjából, és ahol lehetséges, segítünk a szint javításában beszállítóinknak.
Az eljárás egyik eleme a Fenntartható Beszerzési Kérdőív, amely önértékelési eszközként is felhasználható, illetve alapanyagul szolgál a Wavin helyszíni látogatásai alkalmával.

Kapcsolat

Ha szeretne többet megtudni a fenntartható fejlődésről vagy a Wavin Fenntartható Beszállítói Eljárásáról, írjon a következő e-mail címre: sustainability@wavin.com.