Rakentamisen ratkaisujen parantaminen

On tunnettu tosiseikka, että huonosti rakennetut tai suunnitellut rakennukset ovat haaste sekä ympäristön että asukkaiden näkökulmasta.

Siksi jo ennen rakennustöiden aloittamista on tehtävä hyviä päätöksiä sen varmistamiseksi, että käytetyt materiaalit vastaavat korkeimpia vaatimuksia paitsi suunnittelupöydällä myös käytännössä. Digitalisaatio ja nykyaikainen rakennustekniikka voivat auttaa vähentämään myös tehottomuutta ja rakentamisen jätteitä. Koska suurin osa rakennuksista on jo rakennettu, on etsittävä myös uusia teknisiä ratkaisuja niiden muuttamiseksi mahdollisimman tehokkaiksi ja kestäviksi.

Me Wavinilla hallitsemme paremman rakentaminen teknologian ja ratkaisut, jotka lisäävät viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta sekä vähentävät asennusvirheiden mahdollisuutta. Panostamme uudisrakennusten asumismukavuuteen ja osaamme neuvoa vanhojen rakennusten parantamisessa.

50%

energiankulutuksesta Euroopassa aiheutuu rakennusten lämmityksestä ja jäähdytyksestä

30%

EU:n jätteistä on peräisin rakentamisesta

21%

on rakentamisen täysimittaisella digitalisaatiolla saavutettava arvioitu kustannussäästö

Meidän näkökulmamme

Mitä me ajattelemme rakentamisen ratkaisujen parantamisesta

Tavoitteemme on helpottaa viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta lisäävien sekä asennusvirheiden mahdollisuuksia vähentävien tekniikoiden ja ratkaisujen käyttöä niin uusissa kuin vanhoissakin rakennuksissa. Niitä ovat esimerkiksi lattialämmitys, joka jakaa lämpöä tehokkaasti ja tasaisesti, sekä vesihuolto, joka turvaa entistä laadukkaamman juomaveden saannin. Meidän on tehtävä hyviä päätöksiä rakennusten ja niiden suorituskyvyn parantamiseksi kaikkialla maailmassa.

Tosielämän tarpeisiin suunniteltu BIM-tietomalli
Yllättävää kyllä, nykyisillä digitaalisilla mallinnustyökaluilla on mahdollista suunnitella ratkaisuja, joiden toteuttaminen on mahdotonta – esimerkiksi erittäin epäedulliseen kulmaan asennettavia putkia. Tällainen huono ohjelmistosuunnittelu aiheuttaa viime hetken muutoksia eritelmiin sekä virheitä, hankkeiden viivästymistä ja kustannusten ylittymistä. Älykkäällä käyttäjäopastuksella varustetulla BIM-tietomallilla on kuitenkin mahdollista luoda putkistolle täydellisen tarkka asennusmalli.

Energiatehokkuutta parantava lattialämmitys
Koska rakennuksiin uppoaa jopa 40 prosenttia kaikesta energiankulutuksesta, niissä on alettava käyttää lämmitysratkaisuja, jotka takaavat parhaan energiatehokkuuden ja asuinmukavuuden. Lattialämmitys jakaa lämpöä hyvin tasaisesti, vähentää energiankulutusta ja auttaa optimoimaan rakennuksen energiatasetta yksinkertaisella tavalla.