Kiitos mielenkiinnostasi!

Lä­he­täm­me an­ta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen lin­kin, jota klik­kaa­mal­la vah­vis­tat uu­tis­kir­je­ti­lauk­sen. Vah­vis­tuk­sen jäl­keen voim­me lä­het­tää si­nul­le ajan­koh­tais­ta ja asian­tun­te­vaa si­säl­töä infra-rat­kai­suis­tam­me.

Jos et saa­nut vah­vis­tus­vies­tiä, olet­han ys­tä­väl­li­nen ja täy­tät lo­mak­keen uu­des­taan. Muis­ta myös tar­kis­taa ros­ka­pos­ti­kan­sio­si var­muu­den vuok­si. Mi­kä­li on­gel­ma ei rat­kea laita vies­tiä meil­le osoit­tee­seen info.fi@wavin.com 

Takaisin Infra-sivulle