Laatu

Wavin Suomen toiminta perustuu sertifioituun standardin ISO 9001:2000 mukaiseen laatujärjestelmään.

ISO 9001 -laatusertifikaatti 

Wavinin menestys perustuu paitsi innovaatioihin myös korkeaan laatuun ja määrätietoiseen prosessien ja liiketoiminnan kehittämiseen. Korkea laatu on alusta asti ollut yrityksellemme tärkeä, se on keskeinen kilpailutekijä. Yritykselle on myönnetty jo vuonna 1998 ISO 9001 -laatusertifikaatti todisteena pitkäjänteisestä standardien mukaisesta toiminnasta. 

Toimissamme ajattelemme asiakastamme ja pyrimme aina johdonmukaisuuteen lakeja ja asetuksia noudattaen. Toimintamme tehokkuutta ja sopivuutta seuraamme ja kehitämme sekä sisäisten että ulkoisten arviointien ja asiakaspalautteen avulla. 

Lataa sertifikaattimme tästä.

Nordic Poly Mark -sertifiointi 

Nordic Poly Mark (NPM) on vapaaehtoinen laatumerkki, joka takaa putki- ja kaivotuotteidemme laadun. NPM -merkityt tuotteet täyttävät INSTA-CERT:n vahvistaman sertifiointimenettelyn vaatimukset. Riippumaton taho valvoo jatkuvasti tuotteiden laatua. Pohjoismaissa on pitkään käytetty korkealaatuisia muoviputkituotteita. Edellyttämällä NPM -laatutasoa varmistetaan että maahan ja rakennuksiin asennettavat muoviputkituotteet ovat samaa korkeaa laatua kuin aikaisemmin.

ISO 14001 - Ympäristösertifikaatti

ISO 14001- mukaisen ympäristöjärjestelmämme olemme sertifioineet helmikuussa 2003. Valmistamamme ja markkinoimamme tuotteet vaikuttavat positiivisesti ympäristön hyvinvointiin. Tämä on tärkein ympäristöarvomme, jota pyrimme määrätietoisesti tuotekehitystyössämme edistämään.

Lue lisää.