Wavin Finland työnantajana

Wavinin henkilökunnalla on yhteinen tahtotila suunnitella ja toimittaa toimivia ratkaisuja jokapäiväiseen elämään. Tämä näkyy henkilöstön motivaatiossa ja asiakaspalvelukeskeisissä toimintatavoissa. 

Wavin Finland työllistää noin 60 henkilöä sekä tuotanto- että toimihenkilötehtävissä. Lisäksi yhtiössä tarjotaan kausitöitä sekä harjoittelupaikkoja. 

Wavin on sitoutunut työntekijöidensä henkilökohtaiseen kehittymiseen. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut, joissa suunnitellaan tulevaisuuden koulutustarpeet ja aikataulut näiden toteuttamiselle.