Tietoa ohjelmasta - Kiertotalous

Luonnonvarojen rajallisuus ja ilmastonmuutos ajavat yhteiskuntaa kiertotalouden suuntaan. Kiertotalousajattelun pitäisi alkaa jo aivan tuotteen elinkaaren alussa.

Tietoa ohjelmasta

Wavin on jo pitkään käyttänyt tuotteissaan kierrätysraaka-ainetta, jota saadaan oman tuotannon ohella muusta teollisuudesta ja kuluttajilta. Materiaalimme ja tuotteemme suunnitellaan uudelleen käytettäviksi ja kierrätettäviksi, jotta ne olisivat ympäristön ja talouden kannalta mahdollisimman arvokkaita. Kiertotalouden laajaan konseptiin sisältyy paljon muutakin kuin tuotteiden uudelleenkäyttö tai niiden eliniän pidentäminen. Lisäämme kierrätysmateriaalien käyttöä ja parannamme tuotteidemme kierrätettävyyttä entisestään sekä kehitämme hankintaprosessejamme jatkuvasti.

Tavoitteet:

  • Kierrätysmateriaalien osuuden nostaminen 25 prosenttiin (v. 2025)
  • Tuotteidemme kierrätettävyyden nostaminen 90 prosenttiin (v. 2025)

  • Ei kaatopaikkajätteen syntyä vuoden 2025 jälkeen.

Jätteiden torjuntaa innovaatioiden avulla

Kierrätysmateriaalien mahdollisuudet ovat rajattomat. Tutustu kumppanimme Van Wervenin kanssa kehittämäämme kalibrointilaitteistoon, joka auttaa parantamaan kierrätysmateriaalien laatua ja kestävyyttä sekä pidentämään tuotteiden käyttöikää.

Kierrätystä jo vuodesta 1985

Ensiluokkainen kierrättäminen onnistuu ensiluokkaisten kumppanuuksien avulla. Lue, miten varmistamme yhteistyössä Penfold Plastics Limitedin kanssa kestävimmän materiaalin käytön putkiemme sisäkerroksessa.