Ympäristövaikutukset

Tietoa ohjelmasta

Kansainvälisenä yrityksenä, jolla on tuotantoa yli 40 maassa, Wavin tiedostaa ympäristövaikutuksensa paremmin kuin hyvin. Niihin sisältyy oman toimintamme vaikutusten lisäksi myös asiakkaidemme ja toimittajiemme ympäristöjalanjälki arvoketjussa. Tarkkailemalla ja mittaamalla päästöjä Wavin pystyy arvioimaan parannusten ja muutosten tarvetta ja mahdollisuuksia. Tavoitteet auttavat Wavinia alentamaan tuotantoprosessiensa kasvihuonekaasupäästöjä, hienosäätämään innovatiivisia prosessejaan ja tekemään tulevaisuuteen kannalta oikeita päätöksiä. Wavin pyrkii hillitsemään päästöjään ja parantamaan energiatehokkuuttaan monenlaisin keinoin, kuten käyttämällä led-valaistusta tuotantotiloissa, parantamalla konekannan tehokkuutta ja uudistamalla tuotantolinjojen layoutia. Muiden tavoitteidemme ohella pyrimme myös lisäämään niiden toimipaikkojen määrää, joissa käytetään vain uusiutuvista energianlähteistä saatua sähköä. Tavoite täyttyi vuonna 2020 kuudessa toimipaikassa Brittein saarilla. 

 

Tavoitteet:

  • Kestävän energiantuotannon lisääminen toimipaikoissamme kautta maailman ja sen ulottaminen 15 toimipaikkaamme vuoteen 2025 mennessä
  • Älykkäiden toimitusketjuratkaisujen pilotointi kasvihuonekaasupäästöjemme vähentämiseksi markkinavaatimusten mukaisesti
  • Pelkästään ympäristöystävällisten ajoneuvojen käyttö vuoteen 2025 mennessä aloittaen EMEA-alueelta vuonna 2021


Kaikki ohjelmamme