Turvallinen ja tehokas vesihuolto

Tulevat sukupolvet joutuvat kohtaamaan haasteen, jossa vesihuollon tarjonnan ja kysynnän välillä on 40 prosentin vaje. Emme voi hyväksyä, että nykyisissä ratkaisuissa olemassa oleva vesi vuotaa pois tai että se on vanhentuvien putkien saastuttamaa. 

Me Wavinilla uskomme, että nykyinen vesi-infrastruktuuri on mahdollista korjata ilman laajoja, kokonaisia kaupunginosia koskevia käyttökatkoksia. Meidän on otettava käyttöön parempia huleveden uudelleenkäyttöratkaisuja, jotta makean veden luonnonvaramme eivät ehdy. Ratkaisut tähän löytyvät digitalisaatiosta sekä joustavista, turvallisista ja äärimmäisen kestävistä putkijärjestelmistä, jotka tarjoavat turvallista ja puhdasta vettä yhteisöille ympäri maailman. 

Meidän näkemyksemme

Miksemme vain korjaa asiaa?

  • Lyhyesti sanottuna koko kaupunkia koskevat kaivuutyöt ovat hankalia ja kalliita. Meidän on käytettävä uudenlaista ajattelutapaa ja uusia teknologioita, jotta voimme korvata vanhentuvia infrastruktuureja

    kustannustehokkaasti (ei aukikaivauksia) turvallisesti (legionella-bakteerin välttäminen uusissa asennuksissa)
  • turvallinen (vältetään legionellaa uusissa asennuksissa)
  • älykkäästi (juomaveden laadun parantaminen hyödyntämällä valvonnassa ja ennakoivassa huollossa erilaisia teknologioita)
  • kestävästi (keräämällä ja uudelleenkäyttämällä hulevettä voidaan välttää makean veden ehtyminen)

Emme kuitenkaan pysty tähän yksin.

Tarvitsemme lainsäädäntöä, joka kannustaa insinöörejä ja suunnittelijoita ajattelemaan uusin tavoin. Lisäksi tarvitsemme asentajia, jotka toteuttavat nämä suunnitelmat asianmukaisella tavalla. Me puolestamme lupaamme toimittaa turvalliset, tehokkaat ja kestävät vesihuoltoratkaisut.


Ihmiset muutoksen takana

Pablo Bereciartua on Argentiinan entinen infrastruktuurista ja vesipolitiikasta vastaava ministeri ja maan kansallisen vesisuunnitelman luoja. Hänen suunnitelmassaan on otettu huomioon vesihuoltoa ja viemäröintiä koskevat käytännöt, ilmastonmuutos, maatalousrajan laajentaminen ja merkittävät infrastruktuurit – kaikki neljä keskeistä näkökohtaa, jotka liittyvät veteen kestävän talouskehityksen keskeisenä kysymyksenä.

”Meidän on tehtävä kaupungeistamme parempia. Vastaus globalisaatioon piilee kaupungeissa. Nykypäivän innovaatiot saavat alkunsa kaupungeissa, joissa voimme hyödyntää aivan perusasioita, kuten vettä ja viemäröintiä innovoinnin liikkeellepanevana voimana – kehittämään massadataan, algoritmeihin ja valokuituun perustuvia ratkaisuja.”

Lue koko artikkeli täältä

Turvalliset ja tehokkaat ratkaisut

Tigris K5/M5: Kohti ilmanpainetestausta

Vedenpaine on ollut vuosikymmenten ajan kaikkialla Euroopassa vallitseva menetelmä putkien vuototestauksessa. Tämä on kuitenkin nyt muuttumassa. Ilmanpainetestaus voidaan tehdä rakennuksen yhdessä osassa kerrallaan, eikä ilmakuplia tarvitse poistaa vedestä vaihe vaiheelta. Ilmanpaineella tehtävä testaus säästää paljon aikaa, jonka vuoksi siitä tuli vallitseva menetelmä.

Lue lisää