keskiviikko 28. kesäkuuta 2017

Uusittu Jätevedet.fi -sivusto avattu

Wavin-Labko on julkaissut uusitun jätevedet.fi sivuston, joka helpottaa sekä myyjiä että kuluttajia sopivan jätevesiratkaisun valinnassa. Sivustolle on lisätty uutena palveluna tuotevalitsin. Tuotevalitsimen avulla selviää millainen jätevesiratkaisu palvelee parhaiten kiinteistön tai mökin tarpeita.

Jätevedet.fi tuo selkeyttä asetukseen ja lakiin

Sivusto on tarkoitettu kaikille haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä tarvitseville, omakoti-asujille ja mökkiläisille. Sivustolla on kerrottu selkeästi, mitä laki ja asetus oikein velvoittavat ja missä aikataulussa. Jätevedet.fi sivustolla käydään läpi jätevesiprojekti aina suunnitelman alkukartoituksesta jätevesijärjestelmän valintaan. Laadukas jätevesi järjestelmä säästää rahaa, aikaa, vaivaa ja tietysti luontoa.

Tuotevalitsin opastaa oikean ratkaisun valinnassa

Olemme luoneet tuotevalitsimen helpottamaan ja selkeyttämään oikean jätevedenkäsittelyratkaisun löytämisessä. Tuotevalitsin ohjaa käyttäjän muutaman kysymyksen avulla hänelle sopivaan vaihtoehtoon. Oikeaa ratkaisua valitessa on otettu huomioon kiinteistön koko, tuotettu jätevesi. Oikeanlainen ratkaisu on kauaskantoinen sijoitus.

Uudistettu jätevesiopas painettuna ja sähköisenä 

Jätevedet.fi sivuston uudistuksen myötä myös Jätevesiopas uudistuu. Oppaaseen on koottu tietoa jätevesijärjestelmän valinnan, suunnittelun ja hankinnan tueksi. Yleisen jätevesilainsäädäntöä koskevan tiedon lisäksi oppaasta löytyy yksityiskohtaisesti tietoa Wavin-Labkon järjestelmistä kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn. Opas selkeyttää jätevesiprojektia kuvin ja sanoin. Kuvallisen esimerkin kautta jätevesisuunnitelman asettamat rajoitukset selvenevät ja kohta kohdalta läpi käyty jätevesiprojektin eteneminen auttaa hahmottamaan projektin eri vaiheet. 

Tutustu sivustoon

jatevedet.fi