sunnuntai 10. tammikuuta 2016

Tutkimus hulevesien käsittelyasteesta

Hulevesien käsittelyasteella on merkitystä ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Kasvavat sademäärät lisäävät tarvetta tehokkaille hulevesiratkaisuille

Hulevesiä koskevat asetukset ovat kiristyneet viime vuosina ja tarve entistä tehokkaammille sade- ja hulevesien käsittelyjärjestelmille on kasvanut. Ilmastonmuutos ja siitä johtuva sademäärien ja rankkasateiden lisääntyminen aiheuttavat suuria vahinkoja paitsi ympäristölle, myös yhteiskunnalle. Esimerkkinä tästä kesän 2007 tapaus Porissa, jossa hulevesien aiheuttamat vahingot olivat arviolta 20 miljoonaa euroa (Lähde: SYKE, 2008).

Wavin-Labko kehittää tehokkaita hulevesiratkaisuja

Wavin-Labko Oy:llä on vuosien kokemus Suomen vaativiin olosuhteisiin soveltuvien jäte-, hule- ja sadevesien käsittelyjärjestelmien kehittämisestä ja valmistamisesta. Erotin- ja jätevesijärjestelmämme varmistavat, ettei jäte- ja sadevesien myötä maaperään ja vesistöihin valu epäpuhtauksia.

Hulevesijärjestelmä on tarkoitettu päällystetylle maan pinnalle sateen tai lumen sulamisen seurauksena kertyvien vesien käsittelyyn. Järjestelmän avulla öljy-, rasva-, hiekka- sekä muut kiintoaineet ja niihin sitoutuneet raskasmetallit kerätään talteen ja viedään jatkokäsiteltäväksi asianmukaiseen laitokseen sekä tasataan vesimääriä. 

Oikea mitoitus ja laadukkaat järjestelmät takaavaat tehokkaan käsittelyn nyt ja tulevaisuudessa

Sademäärien jatkuvasti kasvaessa on hulevesijärjestelmän tehokkuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Laadukas, oikein mitoitettu järjestelmä takaa sen, että normaaleista sateiden aiheuttamista hulevesistä saadaan käsiteltyä kaikki ja rankkasateen aikaisestakin huippuvirtaamasta vain pieni osa ohjataan käsittelemättömänä erotinjärjestelmän ohi. Wavin-Labkon Bypass-järjestelmällä saavutetaan 95 % käsittelyaste sade- ja hulevesille myös rankkasateiden aikana (Lähde: Ramboll).

Mikäli sinua kiiinnostaa kuulla lisää - ota yhteyttä meihin ja tulemme kertomaan lisää tutkimustuloksista ja hulevesien vaikutuksesta ympäristöön.