torstai 1. helmikuuta 2018

Tuotemuutos: Lattiakaivomalliston lähtoyhde uusittu

Lat­tia­kai­vo­mal­lis­ton läh­töyh­det­tä muu­tet­tu saamiemme asia­kas­pa­laut­tei­den perusteella. Ai­kai­sem­min kai­vois­sa ollut muh­vi­läh­töyh­de on kor­vat­tu put­kiyh­teel­lä 1.2 al­kaen. 

Uusit­tu läh­töyh­de ei vai­ku­ta tuot­teen ero­tuso­mi­nai­suuk­siin eikä sillä ole myyn­ti­hin­taa ko­rot­ta­vaa vai­ku­tus­ta. Asen­nus­tek­ni­ses­ti lii­tok­sen te­ke­mi­nen on uu­dis­te­tus­sa mal­lis­sa hel­pom­paa. 

Kotisivuillamme olevissa kuvissa ja esitteissä on vielä vanhan malliset lähtöyhteet. Pyrimme päivittämään kuvat uudistusta vastaaviksi kevään aikana.

Tuot­teet, joita muu­tos kos­kee:

Malli   LVI-nu­me­ro
 HEK 40 LK -hie­ka­ne­ro­tin  3632317
 HEK 140 LK -hie­ka­ne­ro­tin  3632303
 HEK 220 LK -hie­ka­ne­ro­tin  3632214
 HEK 300 LK -hie­ka­ne­ro­tin  3632215
 HEK 450 LK -hie­ka­ne­ro­tin  3632216
   
 Mi­ni­pek 0.2 öljyn- ja hie­ka­ne­ro­tin  3632213
 Mi­ni­pek 0.4 öljyn- ja hie­ka­ne­ro­tin  3632218
 Mi­ni­pek 0.6 öljyn- ja hie­ka­ne­ro­tin  3632219
 Mi­ni­pek S 0.4 öljyn- ja hie­ka­ne­ro­tin  3632217