tiistai 22. joulukuuta 2020

Sadevesien erillisviemäröinti kaupunkialueilla viemärien tulvimisen estämiseksi – hyötyjä ja haittoja

Viime vuosina Euroopassa on koettu pahoja tulvia lukuisten rankkasateiden vuoksi. Lisääntynyt sademäärä on aiheuttanut kunnille uusia haasteita sadeveden hallinnassa. Liiasta sadevedestä johtuvan viemärien tulvimisen ehkäisystä on hyvää vauhtia tulossa kiireellistä huomiota vaativa ympäristökysymys etenkin kaupunkialueilla. Wavin on valmiina tarttumaan ongelmiin, ja se näkyy myös uusimmissa hulevesien hallinnan innovaatioissamme.

Kolmiportainen viemäriuudistus

Vesien hallinnan parantamiseksi ja viemärijärjestelmän vaurioitumisen ehkäisemiseksi kaupungit ovat alkaneet uudistaa maanalaisia putki- ja viemärijärjestelmiään erottaalla sadevedet yhteisviemäristä. Prosessi on kolmiportainen: Ensin vedet erotellaan yleisesti ja sitten asuinalueiden pääviemäreissä. Kolmannessa vaiheessa kiinteistöjen omistajia houkutellaan tai kannustetaan tekemään samoin.

Ensimmäinen vaihe: yleinen viemärijärjestelmien erottaminen kunnassa

Kaupunkimaisen kunnan kaksiputkisessa erillisviemärijärjestelmässä hulevedet kerätään sadevesiviemäreihin, ja ne kulkevat eri putkessa kuin kotitalouksien jätevedet. Tällaisessa järjestelmässä yleiset pääviemärit ovat toisistaan erillisiä ja toimivat toistensa rinnalla. Hulevedet kulkevat erillään jätevedestä.

Toinen vaihe:  asuinalueiden pääviemäreiden erottaminen

Asuinalueiden pääviemärit erotetaan toisistaan vastaavasti kuin edellä mutta pienemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi kanadalaisessa Vancouverin kaupungissa, Brittiläisessä Kolumbiassa, järjestely toteutettiin kolmella ehdolla: viemärilinjojen tukosten täytyi todistettavasti olla täysin tai osittain kaupungin pääviemärien aiheuttamia, kaupungin viemärilinjojen kunnossapitosuunnitelma ei enää tehonnut, ja kiinteistön omistaja oli uusinut kiinteistönsä viemärit kokonaan mutta todennut kaupungin vastuulla olevan osuuden huonokuntoiseksi.

Kolmas vaihe: asuinalueiden viemäriosuuksien uudistaminen

Viemärijärjestelmä toimii kokonaisuudessaan täysin saumattomasti yhteen sen jälkeen, kun kiinteistön omistaja on uudistanut omat viemäriputkensa. Tällöin hule- ja jätevedet kulkevat erillään tehokkaasti ja kestävästi kautta linjan.

Voidaan ajatella, että on myös neljäs vaihe, joka tapahtuu jätevedenpuhdistamossa. Viemärijärjestelmien erottamisen toteuttamiskelpoisuutta ajateltaessa esiin tulee paljon kysymyksiä ja huolia, kuten se, että jos hulevedet erotetaan jätevesistä, riittääkö jäljelle jäävä virtaus kuljettamaan jätevesiä viemärissä. Seuraavassa vedetään yhteen erillisratkaisun hyötyjä ja haittoja:

Erillisviemäröinnin HYÖTYJÄ

  • Estää yhteisviemärin tulvimisen ja ehkäisee sitensaastumista
  • Lieventää tulvimisen aiheuttamia ongelmia lisäämällä kapasiteettia
  • Mahdollistaa hulevesien hyödyntämisen käytön resurssina
  • Optimoi jätevedenpuhdistamon suorituskyvyn
  • Pitkällä aikavälillä erillisjärjestelmän tehokkuus ja pitkäikäisyys maksavat itsensä takaisin (sijoitetun pääoman tuotto)

Erillisviemäröinnin HAITTOJA

  • Liian kallista – hanke on joka vaiheessa kallis
  • Liian häiritsevä – muutostyöt aiheuttavat häiriöitä kaupunkialueilla (esim. yrityksille ja liikenteelle)
  • Voi lisätä purkuvesistöjen saastekuormitusta, kun niihin valuu aiempaa enemmän käsittelemättömiä pintavesiä
  • Keskeneräiset tai epäasianmukaisesti toteutetut uudistukset voivat heikentää jätevesiviemäröinnin tehokkuutta
  • Puutteellinen käytön aikainen seuranta ja kunnossapito vesittää viemärijärjestelmän uudistamisen tavoitteen ja kustannustehokkuuden

Yhteis- ja erillisviemäröinnin hyödyistä ja haitoista on väitelty paljon kautta Euroopan ja erityisesti Alankomaissa. Wavin on johtavana sade- ja hulevesien hallintaratkaisujen toimittajana osallistunut keskusteluun aktiivisesti.

Wavin ymmärtää vesien hallinnan

Wavinin suodatus- ja imeytysjärjestelmät, kuten Q-Bic, Q-BB, AquaCell ja viimeisimpänä Q-Bic Plus, tekevät maanalaisten vesivarastojen toteuttamisesta helppoa ja nopeaa. Q-Bic Plus on tarkoitettu kohteisiin, joissa liikennekuormitus on suurta ja pohjavesi korkealla. Modulaarisessa ratkaisussa sivupaneeleita käytetään suodatus- ja imeytyssäiliöissä vain silloin, kun niitä todella tarvitaan, ja silloinkin vain säiliön ulkopinnoilla. Järjestelmän kaikki osat voidaan liittää yhteen napsauttamalla, ilman liitinnastoja tai työkaluja, mikä nopeuttaa asennusta merkittävästi. Se on valmistettu neitseellisestä polypropeenista, joten se on erittäin kestävä ja sietää äärimmäistä kuormitusta.

Viemärien puhtaanapito

Jätteet, roskat, maa-aines sekä puiden juuret ja lehdet voivat tukkia viemäreitä – etenkin rankkasateiden yhteydessä. Perinteisissä betonisissa viemäriputkissa vesi virtaa verkkaisesti, ja niihin tulee helposti murtumia, mikä lisää tukkeutumista entisestään. Wavinin muoviset viemäriputkistot ja Tegra-viemärikaivot eivät ruostu koskaan. ja ne on todella helppo puhdistaa ja tarkastaa.

Pidetään keskustelu käynnissä

Ilmastonmuutos pakottaa kunnat kaikkialla maailmassa kehittämään kestäviä ratkaisuja, jotka vastaavat asianmukaisesti sadevesien hallinnan uusiin haasteisiin. Viemäristöjen uudistaminen ja erityyppisten vesien erottelu ovat keskeisessä roolissa, kun mietitään ilmastomuutoksen vaikutusta kuntien sekä yritysten ja kotitalouksien keinoihin torjua rankkasateiden ja tulvimisen aiheuttamia ongelmia. Keskustelua aiheesta kannattaa siis jatkaa!!

Kuulemme mielellämme, mitä ajattelet sade- ja jätevesiviemärien erottamisen hyödyistä ja haitoista. Voit esittää ajatuksiasi Facebook-sivullamme. Jos viemärijärjestelmäsi kaipaa uudistamista ja haluat saada siihen opastusta, ota yhteyttä paikalliseen Wavinin toimipisteeseen. Autamme mielellämme!

Suuret kiitokset avusta ja alkuperäisen tekstin tarkistamisesta Martijn Tilmalle, joka on kaupunkialueiden vesienkäsittelyn asiantuntija Royal Haskoning DHV:ssä. Hänen tietämyksensä ja älykkäät kommenttinsa antoivat tälle artikkelille paljon.