Onnistuneita toteutuksia Wavinin reseptillä

Infrahankkeiden suunnittelu ja toteutus on kokonaisvaltaista ja monimutkaista puuhaa. Suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja kunnossapitoa sekä etenkin tietojen käsittelyä koskevat tiukat vaatimukset, jotka edellyttävät uusia työmenetelmiä. Wavin antaa tukea perusteelliseen ja edistykselliseen suunnittelutyöhön ja toimittaa kattavat tuote- ja palvelupaketit mitä moninaisimpiin kohteisiin. Tieto siitä, että valitut ratkaisut toimivat ihanteellisesti koko käyttöikänsä ajan, tuo turvaa arvoketjun kaikille osapuolille.

Wavinin BIM-kirjasto LVI-alan tarpeisiin

Wavin on kehittänyt ainutlaatuisen BIM-tietomallien kirjaston LVI- ja infrahankkeita varten. Se helpottaa hankkeiden hallintaa käytettävistä ohjelmistoista riippumatta. LVI-alan 3D-mallien kirjasto ja sisältöpaketit sekä älykäs Revit-opastustoiminto tehostavat mallipohjaisten hankkeiden toteutusta. Käytettävissä on melkein alusta lähtien lopullista toteutusta vastaava as built -malli.

LVI-ala on melko vanhakantainen, ja monissa kohteissa käytetään yhä pelkästään paperille tulostettuja kaksiulotteisia piirustuksia. Se aiheuttaa projektien tiedonkulkuun, koordinointiin ja hallintaan liittyvää epävarmuutta.

Geometrisesti tarkat toimittajakohtaiset BIM-objektit ja täsmälliset tuotetiedot LVI-numeroineen vähentävät aikaavievän käsityön tarvetta ja virheiden mahdollisuuksia sekä parantavat eri toimijoiden välistä koordinointia ja kontrollia. Malleja voi käyttää myös kohteiden visualisointiin, määrätarpeiden esittämiseen ja tuotetoimitusten suunnitteluun. Samalla malli toimii kaikkien osapuolten viestintäalustana, joka parantaa yhteistyötä – ja sehän on avain projektien onnistumiseen. Tarkat kolmiulotteiset mallit ovat vapaasti saatavilla eri kirjastoissa, kuten Novapointissa, ja Wavin.fi-sivustossa. 

Monenlaisia hyötyjä

Mallipohjaisessa projektissa tiedonkulku ja ristiintarkastukset urakoitsijan, rakennuttajan, konsultin ja tavarantoimittajan kesken lisäävät onnistumisen edellytyksiä. Kaikilla osapuolilla on aina oltava käytettävissään mallin viimeisin versio, jotta he voivat valvoa rakennuskohteen laatua, havaita mahdollisia päällekkäisyyksiä ja ehkäistä virheitä jo etukäteen. 

BIM-mallista yhdistettynä monialaiseen osaamiseen koituu monenlaisia hyötyjä. Asiakas saa BIM-mallista esimerkiksi kohteeseen tarvittavien tuotteiden tarkat tilausmäärät täydellisine materiaali- ja komponenttitietoineen. Ylitilaamisen välttäminen vähentää hävikkiä ja tuotepalautusten tarvetta ja tuo siten selvää säästöä. Suuri hyöty on myös se, että asiakas voi jakaa materiaaliluettelon (BOM) osiin toteutus- tai työsuunnitelman mukaisesti ja tilata kullakin kertaa vain seuraavassa työvaiheessa tarvittavat tavarat. Lisäksi materiaaliluettelon voi viedä suoraan laskentaohjelmaan. BIM-mallin käyttö tuo valtavia mahdollisuuksia myös infrahankkeiden työkoneiden ohjaukseen. Sen avulla tienrakennus sujuu entistä nopeammin, edullisemmin ja ympäristöystävällisemmin.

Asiakkaamme ovat yhtä mieltä siitä, että Wavinin kolmiulotteisten BIM-objektien avulla syntyy kattavia ja täsmällisiä laskelmia ja todenmukaisia malleja. Katalogeja tai muita välineitä ei tarvita, ja kohdesuunnitelmiin voi luottaa. Kaiken kaikkiaan saavutetaan merkittävää aika- ja kustannussäästöä.

Wavin on johtava toimittaja mallipohjaisissa projekteissa

Wavinilla on yli 60 vuoden kokemus LVI-alan muoviputkijärjestelmien ja -ratkaisujen toimittamisesta. Johtavana toimittajana meillä on toimivia ratkaisuja moniin arjen haasteisiin – rakennusten energiatehokkaasta lämmityksestä ja viilennyksestä rasvan- ja öljynerottimiin, käyttöveden turvalliseen jakeluun sekä jäte- ja hulevesien kestävään käsittelyyn asti.Monissa kohteissa tehokkuutta voi parantaa vielä lisää elementtiratkaisujen avulla.

 

Rekisteröidy BIM-keskukseen tästä