keskiviikko 29. maaliskuuta 2017

Kiinteistöviemäröinnin kehitys: Äänettömyys ja paloturvallisuus ovat perusoletuksia

Suomalainen nauttii hiljaisuudesta ja asuntonsa toimivuudesta. Hyvä kiinteistöviemäröinti on juuri tätä: pitkäaikainen, kestävä hankinta joka oikein asennettuna on äärettömän hiljainen sekä paloturvallinen. Huomaamaton ja hiljainen viemäröinti lisää kiinteistöjen käyttö- ja asumismukavuutta. Myös lainsäädäntö asettaa vaateita viemäröinnin äänitasolle. On hyvä muistaa, että rakennusmääräysten lisäksi myös talon rakennuttaja asettaa viemäröinnin hiljaisen äänen yhä useammin oletusvaatimukseksi.

Saavuta viemäröinnissä mahdollisimman vähäinen äänitaso

Viemärin aiheuttamaan melutasoon vaikuttavat monet tekijät. Kiinteistöviemäreiden äänitasoja voidaan testata Fraunhofer Instituutin testeillä EN 14366 -standardien mukaisesti. Testeistä saadaan tuloksia sekä runkoäänistä että ilmaäänistä. Runkoäänitasoihin pystytään vaikuttamaan ennen kaikkea valitulla kannakointiratkaisulla, kun taas ilmaäänitasoon vaikuttavat eniten itse putkijärjestelmän ominaisuudet. Äänitasoon vaikuttaa myös viemäriputkien suunnanmuutokset ja jyrkkien kulmien välttäminen on hyvä keino vähentää viemäreiden äänitasoja.

Lähes aina kannakoinniksi riittävät tavalliset kumilliset putkenpitimet, sillä usein ääniteknisesti haastavimpien sovellusten kuten alakaton yläpuolisten viemäröintien yhteydessä, ilmaäänillä on ratkaiseva vaikutus. Tarvittaessa esim. kevyeen rakenteeseen kannakoitaessa voidaan valita erikoiskannakkeet runkoäänien vähentämiseksi.

Äänenvaimennuksen paras lopputulema saavutetaan hyvällä suunnittelulla sekä optimaalisilla tuotevalinnoilla, joissa äänenvaimennuselementit ovat kunnossa.

Tiesithän, että Wavin Astolla toteutettavien kohteiden äänitasoja ja rakenneratkaisuja voidaan simuloida Wavin Sound –ohjelmistolla? Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää.

Paloturvallisuudesta ei voi tinkiä

Laki määrää, että tulen leviämisen hidastamiseksi ja evakuointiajan pidentämiseksi rakennukset on jaettava palo-osastoihin. Jokainen palo-osasto on suojattava vaatimustenmukaisin ratkaisuin palon leviämistä vastaan. Palo-osasto voi olla esimerkiksi kerrostalon huoneisto tai hotellihuone. Myös kiinteistön viemäröinnin suunnittelun ja siinä käytettyjen ratkaisujen pitää täyttää palotekniset määräykset.

Viemäreiden palosuojaus suunnitellaan rakennusprojektin yhteydessä. Viemäreiden paloturvallisuusasiat voidaan jakaa kahteen pääasiaan; palon leviämisen estämiseen osastosta sekä palon kehittymisen rajoittamiseen. Palon leviämisen estäminen osastosta toiseen liittyy viemäreiden läpivienteihin, jotka tehdään osastoivan rakenteen läpi. Nämä läpiviennit on suojattava soveltuvalla hyväksytyllä palokatkoratkaisulla. Yleisimmin käytetään CE-merkittyä, ETA-hyväksyttyä palokatkotuotetta esim. palokatkomansettia. Hyväksytyistä palokatkotuotteista lisätietoa saa esim. palokatkojen valmistajilta. Kiinteistöviemärit ovat palavia rakennustuotteita ja ne tulee tarvittaessa suojata siten, että rakennuskohteen sisäpuolisten pintojen vaatimukset täyttyvät. Tämä voidaan hoitaa esim. soveltuvalla paloluokitellulla eristeellä (esim. paloluokiteltu mineraalivilla) tai rakenteellisilla ratkaisuilla, jossa viemäri on palamattoman rakenteen suojassa.

Lue lisää:

Wavin -dB-viemäreistä

Muovisissa desibeliviemäreissä selkeästi kaksi äänieristävyysluokkaa 

Kiinteistöviemäröinti murroksessa - ääntävaimentavien ratkaisujen tarve kasvaa