keskiviikko 17. toukokuuta 2017

Jätevesilainsäädäntö muuttuu – urakoitsijan tärkeät päivämäärät

Suomessa vuosia kuohuttanut tilanne haja-asutusalueiden jätevesisääntelystä on nyt selkiintynyt, kun eduskunta hyväksyi ympäristönsuojelulain muutoksen joulukuussa 2016 ja jätevesiasetuksen maaliskuussa 2017. Muutoksen myötä haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn tulee lievennyksiä 3.4.2017 alkaen samalla kun jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset siirrettiin asetuksesta osaksi ympäristölakia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että haja-asutusalueella sijaitsevalla kiinteistöllä on oltava lainvaatimusten mukainen jätevesijärjestelmä määräaikaan mennessä. 

Mikä muuttuu?

Jätevesilainsäädäntö koskee kiinteistöjä, jotka eivät kuulu viemäriverkostoon. Uusi ympäristönsuojelulaki säätelee jätevesien käsittelyä, puhdistusvaatimuksia, siirtymäaikaa ja poikkeamia. Uudessa ympäristölaissa on linjattu määräaika, joka koskee enne vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Siirtymäaikaa näillä kiinteistöillä uuteen jätevesijärjestelmään on 31.10.2019 saakka. Näillä kiinteistöllä on voimassa ympäristösuojelulaissa määritellyt perustason puhdistusvaatimukset. Kunta voi omilla ympäristönsuojelumääräyksillä vaatia tiukempia määräyksiä, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. 

Urakoitsijalle ja haja-asutusalueen asukkaalle tai mökin omistajalle tämä tarkoittaa, että suuri osa ranta- ja pohjavesialueiden asukkaista joutuu tekemään remontin.

Keitä koskee?

Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee siis sekä vanhoja ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä että uudisrakennuksia. Uudisrakennuksilla jätevesien käsittely tulee ratkaista heti rakennusluvan yhteydessä ja jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee olla heti käytössä, kun rakennus otetaan käyttöön. Ympäristönsuojelulain siirtymäaika koskee ainoastaan ranta- ja pohjavesialueilla ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä. Niiden pitää täyttää puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä.
 
Yli sadan metrin päässä rannasta olevat kiinteistöt saavat selvästi hellemmän kohtelun. Niiden pitää kunnostaa jätevesijärjestelmänsä vain määrättyjen remonttien yhteydessä. Näitä ovat muun muassa vesivessan rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai muu rakennuslupaa vaativa iso remontti. Mitään määräpäivää ei ole asetettu.

Tärkeät päivämäärät 

 

 

3.4.2017 Laki ja asetus koskien haja-asetusalueiden jätevesien käsittelyä astuivat voimaan.

31.10.2019 Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen pitää täyttää asetuksen vaatimukset ranta- ja pohjavesialueilla.

Vaikka ammattilaisille jätevesilainsäädännön muuttuminen on nyt tiedossa, haja-asutusalueilla asuville ja mökin omistajille lakimuutokset saattavat olla kokonaan uutta asiaa. Urakoitsijat ja kunnan viranomaiset ovat keskeisessä roolissa tulkitsemassa lakimuutoksia asiakkailleen: vaikkei remonttia nyt määräaikaan mennessä olisikaan pakko tehdä, on kunnostettu, turvallinen jätevesijärjestelmä selkeä etu kiinteistön omistajalle myös silloin, kun kiinteistöä ollaan myymässä. 

Lue lisää ja tutustu jätevesiasetusten muutoksiin: www.jätevedet.fi