tiistai 8. joulukuuta 2020

Ilmastokestäviä kaupunkeja rakentamassa – Innovation Future Proof Amsterdamin johtajan Sacha Stolpin haastattelu

Nykyään yli puolet maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla. Yhdistyneiden Kansakuntien mukaan määrä kasvaa kahteen kolmasosaan vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkien on sopeuduttava, jotta ne voivat olla turvallisia ja kestäviä äärimmäisten sääolojen ja muiden ilmastovaarojen kuten rankkasateiden ja ankaran kuivuuden uhatessa. Teknologiat ja strategiset kumppanuudet ovat avainasemassa kaupunkiemme muuttamisessa ympäristöystävällisemmiksi ja elinkelpoisemmiksi. Wavin on valmis vastaamaan haasteeseen innovatiivisine ratkaisuineen ja sitoumuksineen terveiden ja kestävien ympäristöjen rakentamisesta. Wavin on hyvässä seurassa. Kestävän kehityksen edelläkävijät, kuten Amsterdamin Future-Proof Assets Program -ohjelman innovaatiojohtaja Sacha Stolp, vievät hanketta eteenpäin. Yksi kortteli ja kaupunki kerrallaan.

Sacha Stolp rakentaa ilmastokestävää Amsterdamia

Kaupungeilla ympäri maailman on edessään vakavia haasteita: tiheä asutus, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, merenpinnan nousu, kuivuus, energiaongelmat, toistuvista ja voimakkaista rankkasateista johtuvat tulvat sekä ikääntyvät infrastruktuurit. Sacha Stolpin kaltaiset ilmastoristiretkeläiset johtavat maailmaa omalla esimerkillään. Amsterdamin kaupungin Future-Proof Assets Program -ohjelman innovaatiojohtajana Sacha käyttää 100 % ajastaan yhteen tehtävään: ilmastokestävän ja tulevaisuuden haasteet huomioivan Amsterdamin luomiseen vuoteen 2050 mennessä. Mutta aika on käymässä vähiin. Hän haluaa luoda uusia standardeja – uuden normaalin – yhteistyössä yliopistojen, osaamislaitosten ja elinkeinoelämän kanssa. Kaiken on kuitenkin tapahduttava lyhyessä ajassa, koska ilmastonmuutoksen kello tikittää. Näin ollen hänen tehtävänään on valmistaa kaupunki ilmastonmuutoksen seurauksiin – energian ja raaka-aineiden vaihtamiseen sekä älykkään kaupungin jatkuvaan kehitykseen. Ja niin Sacha tekeekin. Hän innovoi kuin viimeistä päivää. Sacha luo eläviä laboratorioita, joiden avulla hän pyrkii lisäämään innovaatioita ja johtaa kymmeniä pilottiprojekteja osana neljää tehtäväänsä, joita ovat: älykkäät kaupungit, ilmastonmuutokseen sopeutuvat kaupungit, kiertotaloutta edistävät kaupungit sekä kaupungistuminen ja taajamat.

Wavin tekee Sachan kanssa yhteistyötä erilaisten pilottiprojektien parissa Amsterdamissa ja kutsui hänet luennoimaan maailmanlaajuisessa Wavin-tapahtumassa tammikuussa 2020.

100 vuoden kuluttua Alankomaista tulee ympäristöystävällisten kaupunkien, kiertotaloutta edistävän maatalouden sekä metsien, vesien ja soiden maa. Ilmastokestävä Alankomaat ei ole vain haavekuva vaan aivan toteutettavissa oleva hanke
Wageningenin tutkijat Michael van Buuren ja Martin Baptist

Ilmastokestävyyden suunnittelu on Sachalle kutsumustyö

Sacha ei alkanut kulkea valitsemallaan tiellä vain jonkin yhden tietyn hetken johdosta. Kyseessä oli erilaisten tapahtumien sarja, ja kaikki alkoi hyvin vaatimattomasti.  Vuoden 2008 finanssikriisin yhteydessä kaikki romahti ja yhtäkkiä kaupunkiin ilmestyi monenlaisia paikkoja, joissa oli rakentamatonta maata. Sacha ajatteli tuolloin heti, että kyseisille hylätyille maapaloille oli tehtävä jotakin, ehkä ne oli annettava takaisin luonnon käyttöön. Tai ehkä niille voisi rakentaa leikkikentän tai puiston. Sen oli oltava vähintään jotakin kestävää ja yhteiskuntaystävällistä. Kun samanhenkisiä ihmisiä liittyy yhteen, voi saada aikaan uskomattomia tuloksia. Sacha perusti oman nelihenkisen ryhmän, jonne jokainen toi kolme ystäväänsä. Yhtäkkiä ryhmään kuuluikin jo 16 henkilöä. Siitä tuli liike, jolle ryhmä antoi nimeksi ”Ondertussen” (”Samaan aikaan”). Asiat johtivat siihen, että Alankomaiden hallitus kutsui ryhmän osallistumaan alueiden uudelleenjakoon laajemmassa mittakaavassa.

Myöhemmin Sacha meni Yhdysvaltoihin ja tapasi Don Hutsonin Cowboy Solution -yrityksestä. Sacha kutsuttiin hevosten kanssa pidettävään harjoitukseen (”Kuinka vapauttaa inhimillinen potentiaali”), jossa Don keskittyi aiheeseen, jota hän kutsui ”luottamuksen nopeudeksi”. Don kertoi, kuinka tulee todella kuunnella ja kommunikoida, jotta voi saada aikaan todellisia toimia ja tuloksia. Sachan intohimo kestäviä ratkaisuja kohtaan yhdistettynä Don Hutsonilta saamaansa kokemukseen sai Sachan siirtymään suurempiin projekteihin, kuten Amsterdamin Zuidas-kuntahankkeeseen (suuri kaupunkikehitysalue Amsterdamin eteläpuolella). Saatuaan suuret projektikehittäjät asentamaan rakennustensa katoille viherkatot, hänestä tuli lopulta Amsterdamin edelläkävijä ja tärkein innovaattori ilmastokestävän ja tulevaisuuden haasteet huomioivan kaupungin luomisessa.

Kaupungin anatomia

Kaupunkien väliset erot eivät lopulta ole kovinkaan suuret, kuten eivät myöskään Amsterdamin tapauksessa. Kaupungit ovat yksinkertaisimmillaan vain paikkoja, joissa asuu paljon ihmisiä. Ja heillä kaikilla on samat tarpeet: he haluavat elää, työskennellä, hoitaa toisiaan, oppia, rentoutua ja virkistäytyä. Nykyajan suurin haaste on muuttaa radikaalisti ajattelutapaamme, reagoida ilmastonmuutokseen ja sopeutua väestönkasvun tarpeisiin.

Maailmassa on useita kaupunkeja, jotka ovat edelläkävijöitä ilmastokestävyyden huomioimisessa. Sachan mukaan Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa sijaitseva Vancouver on tästä loistava esimerkki. Kaupunki ottaa paikallisen vesihuoltojärjestelmän (varastoinnin) erittäin vakavasti. Se oli myös ensimmäisiä sinivihreän strategian luoneita kaupunkeja. Kaikissa kaupungin hankkeissa huomioidaan myös Brittiläisen Kolumbian alkuperäisasukkaat, mikä kertoo kaupungin pitkäaikaisesta kiinnostuksesta alueensa ihmisiin, luontoon ja vuodenaikoihin. Tämä tuo uuden ja mielenkiintoisen näkökulman kaupungin sinivihreään strategiaan ja suunnitteluun. Yhteistyö keskeisten sidosryhmien (kuten alkuperäisasukkaiden) kanssa on avainasemassa ilmastokestävyyden luomisessa ja toteuttamisessa. Kyse on yhteyden muodostamisesta kaikkiin eri sidosryhmiin ja siitä, miten meidän on ensin tiiminä selvitettävä oikeat kysymykset ja vastaukset, jotta voimme rakentaa tulevaisuudessa oikeanlaisia kaupunkeja. Ja niin kaikki alkaa jälleen hyvin pienistä asioista. Sacha uskoo, että työ on tehtävä kortteli kerrallaan, kunnes koko kaupunki on kiertotaloutta edistävä, ilmastokestävä, terveellinen ja turvallinen.

Meidän on turvattava omaisuutemme tulevaisuudessa ja luotava uusia standardeja. Tässä prosessissa olennaista on seuraava kysymys: Miten rakennamme kestäviä ratkaisuja esimerkiksi kaupungistumisesta, raaka-ainepulasta, ilmastonmuutoksista ja digitalisaatiosta huolimatta? Kaiken tuon on tapahduttava muutaman vuosikymmenen kuluessa. Pyrin parantamaan asioita 30 vuoden aikana, jolloin on jo vuosi 2050! Tuolloin elämme aivan uudenlaisessa maailmassa, jossa olemme mukautuneet ilmaston muutoksiin, elämme kiertotaloudessa ja käytämme hiilineutraaleja, kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja. Uskon, että vuonna 2040 kaikki kysymykset (myös ne, joita nyt kysymme itseltämme) ovat täysin erilaisia.
Sacha Stolp

Samaan aikaan Amsterdamissa...

Amsterdamin kaupungilla on pitkän aikavälin visio, jonka tavoitteena on vuoteen 2050 mennessä tulla ilmastonmuutokseen sopeutuneeksi, kiertotaloutta edistäväksi, hiilineutraaliksi ja tulevaisuuden haasteet huomioivaksi kaupungiksi. Tehtävä on suuri, mutta Sacha ja hänen tiiminsä tasapainottavat sitä (non-stop-periaatteen mukaisesti) pienemmillä, lyhyen aikavälin ratkaisuilla. Muutoksen luominen nykyiseen hallitsevaan järjestelmään voi olla haastavaa, koska muutos voi joskus olla katkera pala niellä. Mutta voimaannuttamalla ja kannustamalla sidosryhmien väliseen yhteistyöhön ja vastuullisuuteen – ja osoittamalla, kuinka hyvin jotkin lippulaivahankkeet toimivat, miten niitä voidaan lisätä ja mikä rooli kullakin henkilöllä tai ryhmällä voi olla – voimme auttaa lieventämään paniikkia ja vastustusta uusia ideoita ja ratkaisuja kohtaan.

Amsterdam on Alankomaiden neljänneksi suurin maa- ja vesirakennustuotteiden ostaja. 10 % vuodessa voidaan kohdentaa pilottiprojekteihin ja asiakasratkaisuihin, kuten Wavinin uuden Tegra-tarkastuskaivon käyttöönottoon. Kaupunkeihin kohdistuu suuria paineita ilmastonmuutoshaasteiden, kuten rankkasateiden sekä äärimmäisen kuumuuden ja kuivuuden takia. Tarkastuskaivon suunnittelu ja kehittäminen on osa Wavinin tarkoituksenmukaista halua luoda ilmastokestäviä, asuttavia ja rakastettavia kaupunkeja. Wavin työskentelee Amsterdamissa useiden erilaisten viemärikaivokokoonpanojen parissa – asentaen uusia tieviemärikaivoja, joissa on erityiset ylivuotojärjestelmät, jotka tarjoavat sadevettä puiden kastelua varten. Wavinin viemärikaivot on muuten valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista.

Vaikka Sacha matkustaa ympäri maailman oppiakseen uusista tulevaisuuden haasteet huomioivista ratkaisuista, jotka voisivat sopia täydellisesti Amsterdamiin, hän voi ensimmäisenä huomauttaa, että vastaavasti yli 150 edustajaa on vieraillut Amsterdamissa nähdäkseen, mitä sadeveden talteenotto voi auttaa kaupunkeja.  Amsterdamissa on noin 12 miljoonaa neliömetriä kattopinta-alaa. Yhdessä Amsterdamin lippulaivahankkeessa (Resilio) kattoihin asennettiin 10 000 neliömetrin alueelle interaktiiviset ja älykkäät tyhjennysjärjestelmät. Joten kun sataa, katot tyhjenevät – eivät kuitenkaan kaikki samanaikaisesti tai muuten ne tulvivat jälleen. Tulevaisuudessa tällainen veden talteenotto- ja vapautusjärjestelmä tullaan lisäämään kaikkiin Amsterdamin rakennuksiin asteittain.

Henkilökohtaisten yhteyksien voima ja toiminnan kiireellisyys

Yhteydet toisiin ihmisiin ovat olemassaolomme perusta. Kun kaupungeista tulee yhä tiheämmin asuttuja, yhteydenpidosta toisiin ihmisiin tulee aina vain tärkeämpi asia. Huomaamme yhä useammin, että se, mitä työssä tehdään vaikuttaa henkilökohtaiseen elämään ja päinvastoin. Kun Amsterdamin kaltaiset kaupungit keskittyvät jo nyt vuoden 2050 tavoitteisiinsa – ilmastokestävyyteen, kiertotalouteen ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen – ne ymmärtävät, miten niiden ponnistelut ovat yhteydessä ihmisten globaaleihin haasteisiin. Tällaisia haasteita ovat muun muassa turvallinen juomavesi, hyvä viemäröinti ja hygienia, ilmastokestävät kaupungit ja parempi rakennusten energiatehokkuus. Wavin rohkaisee asiakkaitaan ja sidosryhmiä tämän alan johtajina ja innovaattoreina omaksumaan uusia ideoita, uusia innovaatioita, uusia (ja parempia) ratkaisuja, joiden avulla voimme rakentaa terveitä ja elinkelpoisia kaupunkeja ja yhteisöjä.

Amsterdamin kaupungin ja kaikkien rakkaiden asioidensa ja ihmistensä puolesta niin tekee myös Sacha Stolp. 

Otetaan haaste vastaan. Yritetään yhdessä edetä hieman pidemmälle nykyiseen vastuuseemme verrattuna. Kiivetään tikkaita pitkin kohti huomisen kysymyksiä. Kaikki alkaa kysymysten kysymisestä. Uskalla ottaa tärkeä askel eteenpäin, varsinkin jos tunnet edelläkävijöitä ja sinulla on energiaa. Hyväksy asiaan liittyvät riskit. Se on kuin ruoanlaittoa: jos syö koko ajan samaa ruokaa, on melko iso askel siirtyä yhtäkkiä kokonaan vegaaniseen ruokavalioon. Mutta voit kokeilla vähän kerrallaan ja maistella, miltä ruoka maistuu. Sinä olet avain muutokseen. Makupaletin laajentamisesta on aina hyötyä itselle.