Älykkäitä kaupunkeja: Kuva: Takashi Watanabe

tiistai 8. joulukuuta 2020

Parempi viemäröinti ja hygienia – älykkäät infrastruktuuriverkot – Ayyeka Technologiesin toimitusjohtajan Ariel Sternin haastattelu

Viemäröinti on kiireellinen ongelma erityisesti rönsyilevien ja nopeasti laajenevien kaupunkialueiden keskuudessa kaikkialla maailmassa. Vuoteen 2050 mennessä noin 2,5 miljardia ihmistä muuttaa kaupunkeihin kehitysmaissa – pääasiassa Afrikassa ja Aasiassa. Pelkästään vuonna 2018 jopa 4,5 miljardilla ihmisellä maailmassa (eli 61 prosentilla maailmamme väestöstä) oli riittämättömät tai ala-arvoiset mahdollisuudet käyttää turvallisesti hoidettuja viemäröintipalveluja. Viemäröinti ja hygienia ovat ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä terveyden ja talouskasvun sekä yleisen tuottavuuden kannalta, minkä vuoksi kaupunkien puhtaanapidosta on tullut maailmanlaajuinen prioriteetti. Siksi kaukokatseisesti ajattelevat ihmiset, kuten Israelissa perustetun Ayyeka Technologiesin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Ariel Stern, tarjoavat seuraavan sukupolven IoT- ja etävalvontaratkaisuja, jotka mahdollistavat kyberturvallisten ja älykkäiden infrastruktuuriverkkojen luomisen. Samalla ratkaisut lieventävät jätevesihuollon mukanaan tuomia haasteita. Nämä haasteet Wavin tietää hyvinkin tarkkaan.

Ariel Stern – Kriittisen infrastruktuurin päättäjät on yhdistettävä verkkoon, jotta he voivat tehdä parempia ja oikea-aikaisia päätöksiä

Aiemmin sähköinsinöörinä työskennellyt Ariel Stern on Ayyeka Technologiesin toimitusjohtaja ja perustajajäsen. Yritys tarjoaa seuraavan sukupolven IoT- ja etävalvontaratkaisuja, jotka mahdollistavat kyberturvallisten ja älykkäiden infrastruktuuriverkkojen luomisen.

Ayyeka on pilvipohjaisten ohjelmistojen sekä plug-and-play-laitteistodatan luomis- ja keräysteknologioiden johtavia toimijoita. Yritys tarjoaa ratkaisuja ensisijaisesti teollisuuden IoT-markkinoille. Ayyekan teknologian avulla kentän tiedot toimitetaan saumattomasti päätöksentekijöille, jolloin voidaan optimoida resurssitehokkuutta, parantaa vaatimustenmukaisuutta ja seurata kriittisen infrastruktuurin tilaa reaaliaikaisesti.

Kansanterveyteen ja turvallisuuteen liittyvien vaarojen ehkäisemiseksi on ratkaisevan tärkeää, että älykäs ja reaaliaikainen jätevesihuolto sisältää vesitasojen seurannan. Näin voidaan estää saastumisen ja kalliit viemärien ylivuodot, tunnistaa syövyttävät kaasut ennen kuin ne ehtivät vahingoittaa infrastruktuuria, havaita pumppuviat ja paikantaa muut hätätilanteet viemärivesien pumppuasemilla ja muissa paikoissa.
Ayyeka Technologies

Hyvä esimerkki

Jotta ymmärtäisimme paremmin Ayyekan työtä, tutustutaan yhteen heidän lippulaivatapauksistaan: Cincinnatin kaupunkiin, joka sijaitsee Yhdysvaltojen Ohiossa. Kaupungilla oli suuria haasteita hulevesien hallintaan ja jätevesien ylivuotoihin liittyen (yhdistetty jätevesi laskettiin Ohio-jokeen). Yksi vaihtoehto oli rakentaa isompia putkia ja laajentaa käsittelylaitosten kapasiteettia, mutta se olisi kestänyt vuosia ja olisi ollut suunnittelun ja rakentamisen kannalta erittäin kallista ja monimutkaista. Toinen vaihtoehto oli parantaa olemassa olevan viemärijärjestelmän käyttöä. Tämä kuitenkin edellytti teknologiaratkaisua kentän tietojen tehokkaaseen luomiseen ja hallintaan. Kaupunki kuuli Ayyekasta juuri oikeaan aikaan ja sai yritykseltä juuri oikeanlaisen täydennyksen teknologiaratkaisuunsa.

IoT-ratkaisun avulla kaupunki pystyi lisäämään verkkonsa kapasiteettia ja alentamaan käyttökustannuksiaan (jäteveden käsittely). Sadetapahtumia sekä putkien tasoa ja virtausta mitattiin ja veden ohjaamisesta tehtiin reaaliaikaisia päätöksiä. Saamansa ratkaisun avulla kaupunki voi nyt avata ja sulkea portteja ja venttiileitä ja ohjata virtauksia sinne, missä on riittävästi tilaa.

Muutos on suhteellista

Yleishyödylliset palvelut ovat ikääntyvä kriittinen infrastruktuuri, joka on enimmäkseen poissa käytöstä (< 1 % verkon etäkäyttökohteista ovat liitettyinä), vahvasti säännelty ja kovalla rasituksella ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen takia. Yleishyödyllisiin palveluihin / infrastruktuuriin liittyvä teollisuus ei ole ollut digitaalisesti kytkettynä vuosikymmeniin. Kyse on ensisijaisesti siitä, miten tämä ala sitoutuu ajan myötä, ja Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä siinä on suuri ero. Kaikkea ei voi mitata eikä kaikkeen sitoutua vuosineljännesten aikana. Yleishyödyllisiin palveluihin liittyvät muutokset vievät vuosia, eivät neljännesvuosia. Myös Wavinilla uuden ratkaisun markkinoille tuominen kesti vuosia. Wavin on 65-vuotias yhtiö, joka kasvaa aina vain. Wavinin prosessi ei myöskään valmistunut yhdessä yössä (alkaen juomaveden paineputkista). Yleishyödylliset palvelut eivät ole vain konservatiivisia markkinoita vaan niiden liiketoiminta vie myös aikaa budjetti- ja hankintajaksoineen ja erilaisine poliittisine voimineen. Ne menevät kyllä eteenpäin – mutta omassa tahdissaan.

Olen henkilökohtaisesti eri sukupolvea: menen eteenpäin nopeammin monin eri tavoin ja tarkistan sähköpostini kahden minuutin välein. Opin kuitenkin oppinut muuttamaan näkökulmaa. Se on ollut minulle vaikeaa, sillä olen israelilainen nuori kaveri. Mutta ympärilläni on nyt vanhempia, luotettavia neuvonantajia ja kollegoja, jotka sanovat minulle: Ariel, suurten asioiden rakentaminen vie aikaa. Se vauhti sopii nyt minullekin. Olen alkanut pitää paljon yleishyödyllisestä alasta. Se on pieni ala, mutta siellä työskentelee paljon kiehtovia ihmisiä, joita tapaan yhä uudelleen ja uudelleen. Yleishyödyllinen liiketoiminta on ennen kaikkea ihmisten liiketoimintaa – se tapahtuu ihmiseltä ihmiselle. B2B- ja yleishyödyllisten palveluiden alalla on hyvin läheiset suhteet. Kuten minulla ja Wavinilla. Hyvin lyhyen esittelyn jälkeen minut jo kutsuttiin heidän tilaisuuteensa, tapasin toimitusjohtajan happy hourin aikana baarissa ja tapasin myös paljon muita ihmisiä. Tiedämme jo paljon henkilökohtaisia asioita toisistamme. Se on ihmeellistä. Minä pidän siitä. Tärkeintä elämässä ovat ihmissuhteet. Niin myös liike-elämässä. Se antaa minulle potkua aamuisin ja saan siitä voimaa myös omassa yrityksessäni.

Mitä toimialalla tulisi tehdä toisin

Arielin tiimi on havainnut kuilun. Hankkeen käyttöönottovaihe voi toteutua hyvinkin nopeassa tahdissa ja pilottiprojektia on helppo pyörittää niin isojen kuin pientenkin yritysten kanssa. Mutta yleensä hankkeen keskivaiheilla (pilottiprojektin arvioinnin ja täyden käyttöönoton välillä) jotakin puuttuu. Olemassa olevien suurten ja pienten yritysten (kuten Ayyeka) tarjonnan välillä on suuri kuilu. Asiakkaat monesti arvioivat avoimesti uusia ratkaisuja myös nuorempien yritysten kanssa, mutta kun on aika tehdä suuria päätöksiä, he kaikki kääntyvät nykyisten tai yhteisten toimittajiensa puoleen. Hiljattain työskennellessäni Wavinin kanssa Alankomaissa Wavinia pyydettiin toimittamaan älykäs/digitaalinen viemäröintiratkaisu. Vaikka olemme erikoistuneet digitaalisiin kohteisiin, asiakas halusi kuitenkin työskennellä mieluummin Wavinin kanssa.  Wavin on hollantilainen yritys, joka hoitaa hommat hyvin ja on erittäin luotettava. Ymmärrän sen täysin. Tämä tarkoittaa, että Ayyekan on joko sopeuduttava ja työskenneltävä enemmän yhteistyössä Wavinin kaltaisten suurempien yritysten kanssa tai sen on vakuutettava loppuasiakas valitsemaan Ayyeka edelläkävijäksi. Valitsimme kuilun umpeenkuromiseksi vaihtoehdoista ensimmäisen. Mielestäni alan pitäisi olla avoimempi työskentelemään nuorempien yritysten kanssa, mutta ymmärrän, että se ei ole aina realistista monien sääntöjen ja määräysten takia. Meidän on siis sopeuduttava teollisuuden vaatimuksiin.

Älä aliarvioi pyrkimyksiä ja monimutkaisuutta, jotka liittyvät elämäsi mukavaksi tekemiseen (sellaisena kuin se on tänään). Elämä on kuitenkin hauras: Yksi suuri katastrofi voi muuttaa kaiken. Älä pidä mitään itsestäänselvyytenä. Monet infrastruktuurin parissa työskentelevät lahjakkaat ihmiset omistavat koko elämänsä sille, että he voisivat tehdä elämästäsi mukavaa. He työskentelevät vuorokauden ympäri, jotta se onnistuu. Kun menet vessaan ja vetäiset, kaikki epämiellyttävä katoaa näkyvistä. Mutta entäpä jos niin ei kävisikään?
Ariel Stern

Miten saada loppukuluttajat (kaupunkilaiset) arvostamaan yleishyödyllistä sektoria

Esimerkiksi alankomaalaisille on selvää, että heillä on käytössään juokseva vesi, viemärit ja sähköä. Useimmat meistä pitävät niitä itsestäänselvyyksinä.  Kunnes jokin menee pieleen esimerkiksi tulvan takia. Ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia sääoloissa, jonka seurauksena ihmiset ovat tulleet tietoisemmiksi yleishyödyllisten palvelujen tärkeydestä. Siksi niihin investoidaan nyt enemmän myös rahaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa maastopalot johtuivat osittain sähköverkon huonosta huollosta. Monet meistä pitävät yleishyödyllisten palveluiden työntekijöitä itsestäänselvyyksinä. Kunnes tulee ongelmia. Sen jälkeen osaamme todellakin arvostaa heitä. He ovat monella tapaa kaupunkiemme unohdettuja sankareita!

Älykkäät kaupungit ovat tulevaisuutta

Termi ”älykäs kaupunki” on saanut nimensä enemmänkin PR:n näkökulmasta. Mutta millainen älykäs kaupunki sitten on? Onko kaupunki älykäs, jos se on täynnä valvontakameroita (mikä muuten on hyvin huolestuttava idea)? Älykäs kaupunki on kaupunki, joka on halukas kuuntelemaan, sopeutumaan ja reagoimaan – kuten esimerkiksi Cincinnatin kaupunki, jossa on nyt Yhdysvaltojen kehittynein jätevesien huoltojärjestelmä. Kaupungilla ei ole käytössään hienoa älykaupunkiprojektia. Se vain toimii älykkäästi. Toinen esimerkki on uusi Wavinin viemärikaivo. Sen sisällä ei ole elektroniikkaa, joten onko se älykäs? Jos markkinoit uusia ratkaisuja, joissa käytetään kehittyneitä puhdistusjärjestelmiä, jotka on valmistettu betonin sijaan muovista... Tällöin kyseessä on älykäs ratkaisu. Älykkyys on halukkuutta sopeutua. Siinä ei ole kyse vain digitaalisesta teknologiasta.

Avain muutokseen

Ayyeka on Wavinin täydellinen vastakohta: Sen omaisuus on kenttäomaisuuden sijaan digitaalista (kenttäomaisuuden tarkoittaessa putkia ja teiden viemärikaivoja, jotka on irtikytketty digitaalisesti jo vuosikymmenien ajan). Kumppanuus on ainoa tie eteenpäin. Ayyekalle Wavin oli palapelin puuttuva palanen. Ariel ja hänen tiiminsä ymmärsivät, että suuret yritykset tarvitsivat parempia ratkaisuja omaisuutensa yhdistämiseen ja digitalisointiin. Ne tarvitsivat Wavinin kaltaisia yrityksiä, mutta myös muita veden kiertoon liittyviä arvoketjun avaintoimijoita (pumput, putket, automaatio, viestintä ja operaattorit). Ayyeka muuttaa tapaa, jolla ihmiset käyttävät yleishyödyllisiä palveluja. Se palvelee yhteisöjä ja tekee ihmisistä onnellisempia.

Arielin mukaan Wavin ja Orbia tekevät asiat juuri oikealla tavalla: ”Voit kuvata liiketoimintaasi erittäin tylsällä sanakirjamaisella sanastolla: putket, huuhtelu, fluori jne. Voit kuitenkin kuvailla sitä myös eri tavalla: liiketoimintamme on upotettu sivilisaation rakenteeseen. Kuten Ayyekan tapauksessa. Kyllä, teemme IoT-ratkaisuja ja monia teknisiä asioita, mutta palvelemme myös Cincinnatin kaltaisia kaupunkeja sekä monia muita. Olemme oikealla tiellä.”

Ja se kertoo kaiken.