tiistai 8. joulukuuta 2020

Parempaa rakennusten energiatehokkuutta – DoepelStrijkersin arkkitehdin Duzan Doepelin haastattelu

Mitä rakennusten parempi energiatehokkuus todella tarkoittaa? Wavinille se tarkoittaa, että rakennusprosessista tehdään tehokas BIM-mallinnuksen (Building Information Modeling) ja esivalmistuksen avulla. Se tarkoittaa myös lisämukavuuden tarjoamista energiatehokkaan lämmityksen, jäähdytyksen, ilmanvaihdon ja melunvaimennuksen muodossa. Meidän on luotava terveellisempiä ja tehokkaampia rakennuksia, jotka muovaavat elämäntapaamme, työtämme ja leikkiämme. Kestävyydessä on kyse juuri tästä. Arkkitehtien tehtävänä on nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin tarjota innovatiivisia ja tulevaisuuden haasteet huomioivia rakennusratkaisuja – työskennellessään samanhenkisten yritysten rinnalla. Arkkitehdit, kuten Duzan Doepel ja hänen yrityksensä DoepelStrijkers, tietävät tämän liiankin hyvin. Hänen innovatiivisten arkkitehtien tiiminsä suunnittelee ympäristöjä, jotka tukevat ihmisen selviytymiskykyä, terveyttä ja hyvinvointia sekä tuovat lisäarvoa elinkaarikustannusanalyysin avulla ja vähentämällä energian ja hiilen kulutusta.

Duzan Doepel – Innovation-driven building design for a healthy, sustainable future

There is really no one-size-fits-all solution to improving building performance. And architect Duzan Doepel, co-founder of DoepelStrijkers (based in Rotterdam, the Netherlands), understands that each building has a unique set of capabilities and limitations. Energy efficiency is the logical starting point and a critical element in the effort to reverse the effects of climate change.

Born and raised in South Africa and now living in The Netherlands, Duzan was impressed with what he calls the free-thinking, liberal, open-minded “Dutch Approach” – always looking to expand beyond the current borders of their respective professions. In this case, architecture.

Dutch Windwheel -rakennus toimii innovoinnin liikkeellepanevana voimana, ja sitä pidetäänkin joissakin maissa kestävän siirtymän ikonina.
Duzan Doepel

Uudenlainen rakennustapa

Duzan kuvaa uutta rakennustapaa CO2-neutraaliksi, kiertotaloutta edistäväksi ja ilmastokestäväksi rakennustavaksi. Kun häneltä kysytään arkkitehtuurin roolista uudenlaisessa rakennustavassa, hän alkaa puhua menneistä kriiseistämme ja siitä, miten historia oikeastaan toistaa itseään. Duzan kertoo: ”Kriisit pakottavat meidät aina muuttamaan ajattelutapaamme. Kuten esimerkiksi vuoden 1973 öljykriisi. Arkkitehdit alkoivat vaatia kestävämpiä työskentelytapoja, mikä johti kestävän arkkitehtuurin ensimmäiseen aaltoon: paikallisten raaka-aineiden käyttöön ja ilmastonmuutoksen tutkimukseen (ekologisesti kestävä suunnittelu). Arkkitehtuurin avulla voidaan edistää sosioekonomista kehitystä: arkkitehtien tarkoituksena ei ole luoda ”vain” jotain kaunista vaan pyrkiä myös vaikuttamaan. Kelataanpa nauhaa eteenpäin vuoteen 2007-2012, jolloin tapahtui seuraava kriisi. Alettiin vaatia kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja, ilmastonmuutokseen sopeutumista jne. Jälleen samat kysymykset, mutta eri paketissa.” Ja mitä tapahtuukaan juuri nyt, kun tulossa on jälleen uusi kriisi.

 

Toinen tärkeä asia on nähdä loppukäyttäjä tai loppuasiakas tyytyväisenä tämän nähdessä projektin lopputuloksen. Se työssäni on hienoa: työ on luovaa ja näemme joka päivä onnellisia loppukäyttäjiä. Meidät palkitaan lähes päivittäin!
Duzan Doepel

Kaupungit ilmastokestävyyden polttopisteessä

Ilmastoon sopeutuminen ei ole mitään uutta arkkitehtuurin saralla. Olemme rakentaneet kaupunkeja ja kyliä paikalliseen ilmastoon sopiviksi jo pitkään. Esimerkiksi Kreikassa kapeilla kaduilla sijaitsevat talot on suunniteltu valkoisiksi ja lähes ikkunattomiksi (tai ikkunat ovat hyvin pienet), jotta talot pysyvät viileinä kuumina kesinä. Tämä on kaupunkien morfologiaa eli tutkimusta kaupunkien ja kylien muodostumisesta ja muuttumisesta ajan myötä. Duzanin mukaan ”Tämä on tavallaan menetetty suunnittelijoiden osalta. Suunnittelemme nyt rakennuksia, joiden sisälämpötila pysyy aina 21 celsiusasteessa. Mutta se tapahtuu teknologian, ei suunnittelun ansiosta.” Myös kaupunkien asumistiheys kasvaa hetki hetkeltä. Ylimääräisen kerroksen lisääminen rakennukseen vaikuttaa mikroilmastoon. Puiden istuttamisella on merkitystä. On tärkeää, että kaupungin mikroilmastoon puututaan älykkäästi, ja meidän on ymmärrettävä, että rakennuksilla on siihen merkittävä vaikutus. Kunnilla tulisi olla johtava rooli – paitsi julkisissa tiloissa myös yksityisissä rakennuksissa. Esimerkiksi Rotterdamissa kunta työskentelee monitoimikäyttöisten viherkattojen parissa. Kyseessä on julkisen ja yksityisen sektorin synerginen yhteistyöhanke, jonka avulla pyritään käsittelemään neljää kestävyyteen liittyvää avainkysymystä: luonnon monimuotoisuutta ja lämpöuupumusta (vihreä), vedenpidätyskykyä (sininen), energiantuotantoa (punainen) ja monipuolista käyttöä (violetti).

The Next Economy − uuden aikakauden alku

Rotterdam on aina ollut arkkitehtuurin ja innovaatioiden edelläkävijä. Metropolis Magazine mukaan se on yksi maailman parhaimmista kaupungeista asua, työskennellä ja leikkiä. Dutch Windwheel on rakennus, joka kuuluu The Next Economy -kategoriaan. Idea sai alkunsa baarissa, jossa Duzan ja Kinderdijk entinen johtaja Johan Mellegers puhuivat uuden kestävän matkailukohteen luomisesta Rotterdamin kaupungille. He keskustelivat visiosta, jossa yhdistyisivät London Eye ja tulevaisuuden tuulimylly.

Lopullinen rakennus on innovaatiovetoisen suunnittelun mestariteos. Itse asiassa innovaatio alkoi muokata rakennuksen suunnittelua. Se on optimoitu keräämään (ja varastoimaan) tuuli- ja aurinkovoimaa. Se on pystysuoraan rakennettu aurinkovoimapuisto ja tuulikone, josta sen muoto juontaakin juurensa. Rakennuksessa on myös kierrättävä vesijärjestelmä, joka kerää sadevettä ja käyttää sitä kasvien ja wc:n huuhteluun. Se erottaa lämmön, ravinteet ja fosfaatit viemärivedestä. Jokaiselle tasolle on integroitu älykäs pinta – passiivinen energiavyöhyke – jonka avulla rakennus tuulettuu luonnollisesti.

Suunnitteluprosessin aikana keksimme ideoita, joihin ei ollut vielä saatavilla teknologiaa. Niinpä, perustettuamme Windwheel Corporationin (DoepelStrijkers, Meysters ja Bloc), perustimme oman innovaatioalustan ja rakensimme mallin Windwheel-hotellihuoneesta yhteistyössä 33 tavarantoimittajan kanssa.

Rakentaminen palveluna

Aloimme miettiä vakavasti myös kiertotaloutta. Miten voisimme muuttaa sen modulaariseksi rakennukseksi, jotta se olisi toistettavissa muissa kaupungeissa ja mukautuisi erilaisiin tarpeisiin? Suurin osa rakennuksen tiloista oli modulaarisia ja muunneltavissa. Loppujen lopuksi kyse oli siitä, että uudistimme radikaalisti rakennusten rakennustapaa. Rakennuksia on tarkasteltava palvelujen kokoelmana. Tällaista mallia kutsutaan nimellä Rakentaminen palveluna. Jokainen kerros erotellaan ja pilkotaan osiin. Jokaista kerrosta voidaan tarkastella palvelujen kokoelmana. Meillä on esimerkiksi suorituskykysopimukset julkisivumme aurinkopaneelitoimittajan kanssa. Toimittaja pysyy paneelien omistajana ja takaa niille tietyn energiatehokkuuden. On erittäin mielenkiintoista työskennellä näin. Lisäksi toinen toimittaja toimittaa joustavat lattiat, joiden avulla voimme siirtää minkä tahansa ohjelman (esim. wc:n) minne tahansa. Tämä tekee siitä mukautuvan, mikä on kiertotalouden edellytys. Joustavan rakenteensa ansiosta rakennus on täysin modulaarinen ja muunneltavissa. Huoneistot voidaan muuttaa hotellihuoneiksi ja niin edelleen. Tämä johti lehtiartikkeliin, joka oli otsikoitu: Tulevaisuus kuuluu palvelusopimuksen piiriin.

The Next Economy -ajattelu edellyttää Next Architecture -ratkaisua eli aivan uudenlaista arkkitehtuuria. Minä kutsun sitä ilmastoarkkitehtuuriksi. Meidän tulee alkaa suunnitella rakennuksia, joita ilmasto muokkaa.
Duzan Doepel

Innovatiivisten yritysten yhdistäminen

Duzanin tiimi ja samanhenkiset yritykset, kuten Wavin, käyvät samojen haasteiden kimppuun. Niitä ovat ilmastokestävyys, kestävyys, kaupungistuminen ja energia. On hyödyksi kaikille osapuolille yhdistää voimat näiden haasteiden lieventämiseksi. Alankomaissa yritykset ovat erittäin hyviä työskentelemään yhdessä, Duzan selittää. Ja kiertotalous on aihe, jonka parissa yritykset voivat menestyä ja kukoistaa. Dutch Windwheel Innovation Foundationin kaltainen innovaatioalusta on alalla varsin ainutlaatuinen. Aloitteet tulevat enimmäkseen Brysselistä (EU), kuten ohjelmat energiasiirtymän, kiertotalouden ja biopohjaisen rakentamisen edistämiseksi – tästä esimerkkinä Horizon 2020 -puiteohjelma. Kaupalliset yritykset tuntevat kuitenkin alansa erittäin hyvin: ne ovat innovatiivisia ja ratkaisukeskeisiä. Tämä on ihanteellinen pohja arkkitehtien työlle.

Duzan näkee firmansa kaiken alullepanijana. Arkkitehdit hallitsevat rakennusprosessia nykyään vähemmän kuin 15–20 vuotta sitten. Prosessissa on paljon johtajia, mikä tekee laadun turvaamisesta turhauttavaa. Omien projektien aloittaminen on yksi keino ohittaa tämä.

Yksi Duzanin projekteista oli Watershed-majan suunnittelu ja rakentaminen. Maja on rakennettu 2 400 kierrätetystä PVC-muoviputkesta, mikä on aivan olennainen osa Wavinin liiketoiminnan ydinajattelua. Kyseessä oli leikkisä ja interaktiivinen tapa tarttua aiheeseen, joka on itse asiassa suuri yhteiskunnallinen ongelma. Majan tarkoituksena oli tuoda esiin tapaa, jolla kaupungit käsittelevät ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Keräämällä sadevettä, puskuroimalla sitä ja vapauttamalla sitä hitaasti myrskyn jälkeen voidaan vähentää jätevesijärjestelmille aiheutuvaa rasitusta, mikä puolestaan vähentää jäteveden virtaamista puhdasvesijärjestelmiin. Näin Wavin ja sen asiakkaat voivat ja niiden tulee esitellä ratkaisujaan: näyttää ne ja käyttää sekä muovata julkista tilaa, eikä piilottaa ratkaisuja maan alle tai seinien taakse. Jos esimerkiksi tarvitset enemmän viemäröintikapasiteettia lisääntyneen sadeveden käsittelyyn, voit muovata julkista tilaa rakentamalla vesiaukion (kuten Rotterdamissa) sen sijaan, että kasvattaisit maan alla olevien viemäriputkien osuutta. Näin tekemällä myös parannetaan kaupunkioloja.

Rakennukset innovaatioiden ikoneina

On tärkeää ymmärtää, että rakennusten energiatehokkuus ei voi parantua ilman innovaatioita, ilman innovatiivisia ideoita tai innovatiivisia ihmisiä, kuten arkkitehtejä, kumppaneita ja sidosryhmiä.  Kun kaukokatseiset arkkitehtitoimistot ja yritykset, kuten DoepelStrijkers ja Wavin, tekevät yhteistyötä paremman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta rakennussuunnittelun parissa, voi tapahtua ainoastaan hyviä asioita. Kaupungit ja yhteisöt hyötyvät rakennuksista, jotka ovat valmiita tulevaisuuden haasteisiin ja parantavat kaupunkien jokapäiväistä elämää.

Jos ajattelet jotain hullua, sen onnistumiseen on aina mahdollisuutensa, jos annat sille tilaa (tilaa hengittää). Ole rohkea ja tee se. Yhdessä voimme vaikuttaa. Innovoimalla voimme tehdä maailmasta paremman paikan elää.
Duzan Doepel