torstai 19. lokakuuta 2017

5 tapaa ehkäistä hulevesitulvia

Euroopan ympäristökeskuksen mukaan sademäärät tulevat kasvamaan myös talvella ilmastonmuutoksen myötä. Sademäärien kasvaminen tarkoittaa myös lisääntyvää tulvariskiä. Hulevesien käsittelyn tarve korostuu entisestään etenkin kaupungeissa, joissa pinnoitettujen alueiden määrä kasvaa, eikä vesi siksi imeydy maaperään.

Keinoja haittavaikutusten pienentämiseen.

Tulvien aiheuttamat henkilövahingot, koteihin ja liiketoimintoihin kohdistuneet vahingot sekä vaikutukset infrastruktuuriin ovat suuria ja ehkäiseviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä haittavaikutusten pienentämiseksi. Perinteisen sadevesiviemäröinnin rinnalle tarvitaankin muita ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa hulevesien optimaalinen käsittely vaarantamatta luonnon vesitasapainoa.

Wavin-Labko esittelee muutamia keinoja hulevesitulvien ehkäisyyn esitteessään, jonka voit myös lukea ja ladata täältä.