Pytinki 2018 - Hihat heilumaan

Olemme mukana Pytinkin messuilla Seinäjoen Areenassa maaliskuun 23. ja 24.päivä. Osastollamme 5a1 esittelemme suomalaisiin olosuhteisiin suunnitellut kotimaiset jätevesiratkaisut.

24-25 maalis 2018 Seinäjoki Areena

Ter­ve­tu­loa osas­tol­lem­me 5a1 jut­te­le­maan kans­sam­me vuosi sit­ten voi­maan as­tu­nees­ta jä­te­ve­sia­se­tuk­ses­ta ja mitä se tar­koit­taa mök­ki­läi­sil­le tai oma­ko­tia­su­jil­le. Tar­joam­me jä­te­ve­sia­se­tuk­sen vaa­ti­muk­set täyt­tä­viä jä­te­ve­si­jär­jes­tel­miä sekä mus­til­le että har­mail­le jä­te­ve­sil­le. 
Nap­paa osas­tol­ta mu­kaa­si myös jo­ta­kin kättä pi­dem­pää, eli sel­keä ja kat­ta­va jä­te­ve­siop­as, minkä avul­la voit pe­reh­tyä ase­tuk­seen, jä­te­ve­si­pro­jek­tiin sekä jär­jes­tel­miin.
Lisätietoa jätevesien käsittelystä jätevedet.fi -sivustoltamme.
Lue lisää jätevesiasetuksesta kertovasta uutisestamme ja tutustu Jätevesioppaaseen.

Tutustu messujen ohjelmaan ennakkoon Pytinki messujen kotisivuilla.

Näh­dään mes­suil­la!