Asta Rakentaja 2019

Tervetuloa Wavinin osastolle A 623 keskustelemaan kotimaisista jätevesiratkaisuista Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen Asta Rakentaja -messuille.

01-03 helmi 2019 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Osas­tol­lam­me A 623 esit­te­lem­me tar­jon­tam­me haja-asu­tusa­luei­den jä­te­ve­sien kä­sit­te­lyyn. Laa­duk­kaat ja kes­tä­vät ko­ti­mai­set tuot­teet so­pi­vat sekä oma­ko­ti­ta­loi­hin että ke­sä­mö­keil­le. Meil­tä saat myös tie­toa jä­te­ve­sia­se­tuk­ses­ta, minkä mää­rä­ai­ka um­peu­tuu 31.10.2019.

Ter­ve­tu­loa osastollemme jutustelemaan ja saa­maan ­tie­toa jätevesiprojektista sekä jätevesijärjestelmistä!

Lue lisää jä­te­ve­sien kä­sit­te­lys­tä jä­te­ve­det.fi-si­vus­tol­tam­me.